Sumedang Sehat, dina Raraga Miéling Milangkala Sumedang ka-436


Geus ninggang deui bulan April. Bulan anu dijadikeun tetengger ngadegna Sumedang dina taun 1578. Ping 22 April dina éta taun, Karajaan Sumedanglarang ngadeg jadi karajaan anu mandiri. Nepikeun ka ayeuna, dina éta tanggal osok dipiéling ngadegna Sumedang ku jalan ngayakeun raraméan. Rupa-rupa raraméan diayakeun pikeun ngareuah-reuahna. Ngan hanjakal taun ayeuna mah inpona kurang nerekab, béda reujeung taun-taun saméméhna. Cenah mah kusabab kaselang heula ku Pemilu kamari.

Miéling Milangkala Sumedang ka-436
Miéling Milangkala Sumedang ka-436

Sanajan kitu, sabenerna mah dina taun ayeuna pikeun miéling ngadegna Sumedang téh geus aya rarancangna. Baris diayakeun raraméan sakumaha taun-taun saméméhna. Jejer anu dipaké pikeun miéling ngadegna Sumedang taun ayeuna nyaéta Sumedang Sehat. Sedengkeun kagiatan atawa raraméan anu baris diayakeunana nyaéta nikah massal pikeun 436 jodo, daptar jadi anggahota BPJS JKN, paméran pangwangunan jeung UMKM, tablig akbar katut hiburan.

Ciri has taun ayeuna nyaéta diayakeunana lomba ‘Visualisasi Sejarah Singkat Sumedang. Hasil tina lomba ieu bakal dipaké pikeun pidangan nalika nyaritakeun sajarah Sumedang dina sidang paripurna DPRD Sumedang. Aya deui lomba desain batik kasumedangan reujeung lomba kabersigan di lingungan RT jeung RW. Aya ogé kagiatan anu sipatna sosial kayaningan nyumbang ka budak pahatu lalis jeung sunatan massal. Kitu sakumaha anu diinpokeun ku Pikiran Rakyat Online.

Nurutkeun inpo anu diancokeun ku Klik-Galamedia pikeun ngalaksanakeun ieu acara, cenah mah pamaréntah Kabupatén Sumedang geus ngitung pangabutuh waragad anu gedéna 1,2 milyar. Pamaréntah Kabupatén Sumedang nyadiakeun waragad anu gedéna 285 juta tina APBD. Sedengkeun sésana ditanggung sponsor.

Advertisements

4 thoughts on “Sumedang Sehat, dina Raraga Miéling Milangkala Sumedang ka-436

    • Terjemahan bebasnya kurang-lebih….

     Sumedang Sehat, Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Sumedang ke-436

     Sudah sampai lagi di bulan April. Bulan yang dijadikan waktu berdiri Sumedang di tahun 1578. Tanggal 22 April di tahun tersebut, Karajaan Sumedanglarang berdiri menjadi kerajaan yang mandiri. Sampai sekarang, tanggal tersebut dijadikan hari untuk memperingati berdirinya Sumedang dengan mengadakan perayaan. Berbagai kegiatan diadakan untuk memperingatinya. Hanya saja untuk tahun ini, informasinya kurang begitu bergema, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan Pemilu kemarin.
     Walau demikian, sebenarnya untuk memperingati hari jadi Sumedang tahun ini sudah ada rencananya. Bakal diadakan berbagai kegiatan untuk memeriahkannya sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tema kegiatan tahun ini adalah Sumedang Sehat. Sementara untuk kegiatannya akan diadakan kegiatan nikah massal untuk 436 pasangan, pendaftaran menjadi anggota BPJS JKN, pameran pembangunan dan stan UMKN, tablig akbar serta hiburan rakyat.
     Yang menjadi ciri khas tahun ini adalah diadakannya lomba ‘Visualisasi Sejarah Singkat Sumedang’. Hasil lomba ini akan dijadikan background dalam menceritakan sejarah Sumedang ketika sidang paripurna DPRD Sumedang. Ada lagi lomba desain batik kasumedangan serta lomba kabersihan di lingkungan RT dan RW. Ditambah lagi dengan kagiatan yang bersifat sosial seperti menyumbang kepada anak yatim piatu serta sunatan massal. Hal ini sebagaimana diinfokan oleh Pikiran Rakyat Online (http://www.pikiran-rakyat.com/node/277459).
     Berdasarkan informasi lainnya yang disajikan oleh Galamedia (http://www.klik-galamedia.com/pemkab-sumedang-siapkan-rp-12-m) untuk melaksanakan kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Sumedang menganggarkan biaya sebesar 1,2 milyar. Untuk ini, pemerintah Kabupaten Sumedang menyediakan dana sebesar 285 juta dari APBD. Sedangkan sisanya ditanggung sponsor.

     Like

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s