Ngalanglang Lelewek Sumedang


Piraku waé henteu apal ka wewengkon sorangan. Unggal lelewekna, ti siklakna ti siklukna, sahanteuna apal perenahna, apal ngaranna. Ngan hanjakal, geningan loba teuing anu kudu diapalkeunana. Ditambah ku legana jeung tacan kajorag sakabéhna. Taya deui carana kajaba kudu dicatet kalawan merenah. Dicatet dina catetan anu alus, gampang dibaca, ditéangan. Malahan, lamun bisa mah gampang dibuka di mana waé perluna.

Ngalanglang Lelewek Sumedang
Ngalanglang Lelewek Sumedang

Majuna jaman, aya hiji parabot anu kacida ngarojong kana ieu kahayang. Nalika parabot keupeul geus mahabu, teu ti urang dayeuh teu di urang pasisian, ayeuna mah geus mibanda parabot keupeul ieu. Parabot keupeul anu kaasup pinter saperti smartphone geus loba anu maraké. Kumaha lamun neundeun catetan ngeunaan wewengkon Sumedang téh dina smartphone? Aya alusna ogé. Da parabot keupeul ayeuna mah geus mibanda kamampuhan saperti komputer. Bisa dipaké pikeun neundeun sagala rupa inpo kaasup catetan reujeung multimédia. Komo deui ayana sistem operasi parabot keupeul saperti Android anu mibanda kamampuhan pikeun nerapkeun aplikasi tambahan kana éta parabot keupeul. Bisa nyieun aplikasi husus anu engkéna dipasang dina parabot keupeul.

Atuh nempo ieu kaayaan, nojo kana hiji tingkesan: kumaha lamun inpo ngeunaan lelewek Sumedang téh diteundeun dina parabot keupeul saperti smartphone?

Alus pisan. Kari nyieun aplikasi pikeun parabot keupeul anu eusina inpo ngeunaan lelewek Sumedang. Aplikasi anu midangkeun rupa-rupa inpo ngeunaan lelewek Sumedang: bisa néangan inpo, nyatet inpo reujeung ngabagi inpo ka anu séjén. Supaya inpona bisa sarua di unggal parabot anu diteundeunan ieu aplikasi, inpo téh alusna mah diteundeun di internét supaya gampang diaksés ku saha waé jeung di mana waé katut iraha waé asal aya aksés internét.

Atuh, anu mimiti kudu aya téh nyaéta loka anu bakal dipaké neundeun sagala rupa inpo ngeunaan lelewek Sumedang. Sanggeus aya mah, apanan kari nyambungkeun aplikasi anu diteundeun dina parabot keupeul kana loka tempat neundeun inpo-na.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s