Jalan di Sumedang, Lain Ngan Ukur Kudu Dioméan


Majuna pangwangunan henteu bisa dihulag deui. Da éta anu dipiharep ku sakabéhna, boh masarakat pon kitu deui ku pamaréntah. Pangwangunan pikeun ngaronjatkeun darajat kahirupan masarakat katut ningkatkeun ékonomi. Salasahiji ciri majuna pangwangunan téh nyaéta ngaronjatna patali marga, boh kandaraan atawa jalmana sorangan. Patali marga kandaraan jeung jalma ti hiji tempat ka tempat lainna beuki ngaronjat. Kandaraan anu barangbawa sagala pangabutuh ti hiji tempat ka tempat séjén, unggal waktu lalar liwat.

Jalan di wewengkon Nyalindung Sumedang
Jalan di wewengkon Nyalindung Sumedang

Ngan hanjakal aya sababaraha kandaraan anu barangbawana osok kaleuleuwihi. Antukna jalan anu keur meujeuh mah henteu bisa diliwatan ku kandaraan anu bareurat, jadi gampang ruksakna. Komo deui ayeuna téh keur usum hujan, cai hujan téh ngocor ka mamana: luhureun taneuh reujeung jero taneuh. Teu anéh lamun di sababaraha tempat, utamana jalan di wewengkon Sumedang, jalan téh loba anu raruksak.

Lamun disaliksik mah, jalan anu raruksak téh geningan lain ngan ukur disababkeun kusabab diliwatan kandaraan anu bareurat wungkul. Da aya sabab séjénna anu ngagampangruksakeun jalan. Kandaraan anu lalar liwat mah ngan sabagéan wungkul. Sahanteuna aya opat sabab anu nyababkeun jalan gampang ruksak, diantarana waé nyaéta:

  • Tatapakan jalan. Di sababaraha tempat anu dijieun jalan téh taneuhna henteu panceg. Taneuhna lila-lila mah osok ngabeyeyet atawa ngalegok. Naha kusabab henteu kuateun naha beungbeurat anu lalar liwat ka éta tempat atawa kusabab kaayaan di wewengkon éta anu taneuhna gampang urug. Komo deui nalika usum hujan mah, aya taneuh anu henteu kuateun nahan cai anu ngocor.
  • Aspalna. Kualitas aspal anu dipaké ngaspal jalanna aya anu ipis aya anu kandel, aya anu alus ngaspalna aya anu henteu alus. Di sababaraha tempat, aspal di jalan téh gampang boléksék atawa bolong. Antukna jalan aspal téh jadi karadak.
  • Nu lalar liwat. Jalan aspal anu diliwatan ku kandaraan bareurat, babari pisan ruksakna. Komo deui lamun beuratna ngaleuwihan kamampuhan jalan dina nahan beungbeurat. Nurutkeun inpo, jalan nasional mah ngan bisa diliwatan ku kandaraan anu beuratna dalapan nepikeun ka sapuluh ton. Atuh lamun diliwatan ku kandaraan leuwih ti éta téh, jalan bakal gampang ruksakna.
  • Sabab ti luar. Kaayaan hawa ti luar ogé aya pangaruhna kana gampang ruksakan jalan. Contona waé nalika usum hujan ayeuna. Jalan téh gampang ruksakna nalika kaliwatan ku cai hujan. Cai hujan anu sakuduna ngocor ngaliwatan gorong-gorong téh osok ngocor ka jalan. Panas panon poé nalika aspal kapanasan ogé cenah mah bisa ngabalukarkeun jalan aspal gampang ruksak.

Jadi sabenerna mah pikeun ngaalusan jalan téh lain ngan ukur dioméan aspalna wungkul. Tapi kudu lengkep, utamana aturan anu kudu dilaksanakeun. Dina prakna ngararancang ngoméan jalan, kudu dilengkepan ku memener jalan caina ogé. Atuh anu ngoméan jalan téh lain ngan ukur kudu ngaspal wungkul tapi dikudukeun ogé ngoméan gorong-gorong jeung kamalirna sisi jalan. Terus ogé kandaraan anu lalar liwatna. Barangbawana ulah diluyukeun reujeung kamampuhan kandaraan tapi kudu diluyukeun reujeung kamampuhan jalan.

(Potret meunang nginjeum ti grup pesbuk Sumedang Tandang)

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s