Ngeunaan Mojang Jajaka Sumedang


Pasanggiri Mojang Jajaka mangrupakeun salasahiji kagiatan anu mayeng diayakeun ku pamaréntah dina unggal taunna. Pamaréntah dina hal ieu pamaréntah propinsi Jawa Barat ngaliwatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Diparbud) Jawa Barat unggal taun ngayakeun pasanggiri pikeun milih saha anu jadi Jajaka jeung Mojang Jawa Barat. Cenah mah, sakumaha anu disebutkeun ku loka Mojang Jajaka Sebagai Duta Promosi Seni Budaya Dan Pariwisata Jawa Barat ieu kagiatan téh mibanda maksud pikeun ngawanohkeun budaya tradisi ka golongan pamuda (entragan anyar). Hal ieu didadasaran ku kanyataan yén loba kénéh masarakat Jawa Barat hususna entragan anyar anu acan mikawanoh kana seni budaya katut pariwisata anu aya di wewengkon Jawa Barat. Atuh, ku diwanohkeunana budaya sorangan ngaliwatan kagiatan Mojang Jajaka ieu golongan pamuda téh bakal miboga rasa micinta jeung mikanyaah kana budayana.

Henteu bisa dipondah deui, jaman ayeuna anu ngaranna budaya téh gampang pisan sumebarna utamana budaya luar. Loba pisan budaya anu asalna ti luar nagri asup anu mangaruhan kana kahirupan sosial budaya ayeuna. Dina nyanghareupan ieu kaayaan diperlukeun sikep tetep nyekel pageuh kana budaya sorangan bari henteu nolak budaya luar anu asup. Budaya luar anu asup kudu diwilah-wilah heula mana anu alus atawa loyog.

Atuh pamuda (mojang jeung jajaka) anu ngiluan kana ieu pasanggiri bakal diniléy dina rupa-rupa widang. Ti mimiti pangaweruh umum ngeunaan poténsi daérah nepikeun kan kasenian jeung sarajahna. Ngeunaan seni budaya katut pariwisata jadi hal anu pangpentingna kusabab ka hareupna mojang jajaka ieu baris jadi wawakil daérah pikeun ngawanohkeun seni budaya jeung pariwisata (Duta Promosi Seni Budaya jeung Pariwisata).

Pikeun milih mojang jeung jajaka, kudu mapay ti handap heula. Pasanggiri Mojang Jajaka undakan propinsi Jawa Barat diiluan ku mojang jajaka anu jadi pinilih ti unggal Kabupatén/Kota anu aya di Jawa Barat. Unggal Kabupatén/Kota miboga hancengan pikeun ngirimkeun saurang mojang jeung saurang jajakana pikeun ngiluan Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat.

Pasanggiri Mojang Jajaka Sumedang 2014
Pasanggiri Mojang Jajaka Sumedang 2014

Pikeun Kabupatén Sumedang ogé kitu. Pikeun ngiluan pasanggiri ieu, kudu néangan atawa nangtukeun mojang jajaka anu loyog jeung bisa jadi andelan. Pikeun nangtukeun wakilna, di Kabupatén Sumedang (sakumaha anu dilumangsungkeun di wewengkon séjénna) dilumangsungkeun ogé pasanggiri anu sarupa. Di Sumedang aya Pasanggiri Mojang Jajaka Sumedang. Pikeun entragan 2014 ayeuna Pasanggiri Mojang Jajaka Sumedang geus mimiti diayakeun ku jalan narima pamilon anu daptar.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s