Deudeuh Teuing Jalan di Sumedang


Hujan anu ngaririncik marengan abringan kandaraan mapay jalan gedé ti Sumedang muru ka béh kulonkeun. Kandaraan téh henteu bisa gancang da kahalangan ku kandaraan séjén anu di hareupna. Anu di hareupeunana, sing sarwa kitu, henteu bisa gancang da pada-pada kahalangan ku kandaraan anu aya di hareupeunana. Mapay jalan gedé téh mani ngeyented. Malahan dina tempat-tempat anu husus mah kandaraan téh kudu maling jalan ka belah katuhu. Sanajan jalan belah katuhuna aya kandaraan ogé maksakeun saeutik-eutikeun ménta jalan belah katuhu. Lamun henteu kitu, kudu ati-ati pisan ngajalankeun kandaraanana sabab di jalan belah kénca mah aya logak anu jero. Anu tadina geus ngeyented téh kudu eureun heula saheulanan mah pikeun nyayagakeun kandaraan saméméh ngaliwatan jalan anu ngagejlok.

Treuk nyangsaya di jalan Cadaspangeran nalika banna nincak logak
Treuk nyangsaya di jalan Cadaspangeran nalika banna nincak logak

Mungguh kitu kaayaan jalan liliwatan ti Sumedang muru ka Bandungkeun. Loba logak anu lain saeutik jeung henteu leutik. Sabenerna mah lain ngan ukur jalan béh kuloneun Sumedang wungkul, dalah jalan di dayeuh Sumedangna waé (baypass) katut jalan wétaneun Sumedang anu muru ka wewengkon Cirebon, henteu jauh bédana. Jalan liliwatan ti wétan ka kulonkeun téh loba anu barolong. Dipapay ti hareupeun astana Cimayor, bunderan Alam Sari, sababaraha tempat di jalan bay pass, tanjakan Ciguling Anjungtirta, tanjakan saméméh gapura Wilujeng Sumping di Sumedang, deukeuteun Pom Bensin Cihérang, Singkup pertelon jalan Cadaspangeran nepikeun ka asup Cadaspangeran, jalan téh loba pisan logakna. Pon kitu deui wewengkon Tanjungsari aya sababaraha tempat anu raruksak: tanjakan ti wewengkon Gudang nepikeun ka hareupeun SMAN 1 Tanjungsari. Jatinangor di lebah wawates Sumedang – Bandung ogé henteu tinggaleun.

Anu ngaliwatan ka ieu jalan lain ngan ukur kandaraan anu gedé, dalah kandaraan anu leutik saperti motor ogé kudu ati-ati. Ulah balangah nalika ngajalankeun kandaraanana. Lamun balangah bisa-bisa ticatrok nalika ngagiles logak.

Naha bet diantep waé?

Sabenerna mah lain diantep. Jalan ieu téh di sababaraha tempat tacan lila kakara dibebener (diaspal). Ngan kanyataanana geus ruksak deui. Henteu kuateun sigana mah jalanna diliwatan waé kandaraan anu beurat. Terus ayeuna, pikeun ngoméan anu ruksakna, cenah mah taya waragadna. Kétang najan dibebener ayeuna ogé lamun rarancang jeung prak-prakan di lapangan henteu (tacan) panceg mah angger bakal gampang ruksak deui. Kudu aya rarancang anu bener dina ngoméan jalan ieu. Da lain perkara ngoméan jalan wungkul, tapi aya perkara séjén anu ngarojong kana gampang ruksakna jalan téh diantarana waé perkara hawa (usum-usuman/cuaca), rarancang jalan jeung cara maké jalanna.

(Gambar meunang nginjeum ti grup Sumedang Tandang di pesbuk)

Advertisements

2 thoughts on “Deudeuh Teuing Jalan di Sumedang

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s