Bakal Aya Torowongan di Jalan Tol Cisumdawu


Pasir anu bakal dibobok jadi torowongan
Pasir anu bakal dibobok jadi torowongan (dipotret ping 25 Agustus 2013)

Pangwangunan jalan tol Cisumdawu terus dihangkeutkeun, utamana bagéan (séksi) dua anu nyambungkeun wewengkon Tanjungsari ka Sumedang. Ayeuna anu keur dipaju téh geus asup ka wewengkon kacamatan Rancakalong. Taneuh anu bakal kaliwatan jalan tol ti mimiti wewengkon Kacamatan Tanjungsari, Pamulihan nepikeun ka wewengkon Rancakalong geus dilelemah sina rada rata. Anu legok disaeuran atawa diwangun sasak, pasirna dipapas. Di sababaraha tempat geus kaciri diwangun tatapakan pikeun tihang jalan tol.

Kira-kira lelebah torowongan anu bakal dibangun
Kira-kira lelebah torowongan anu bakal dibangun

Ngan henteu sakabéh pasir anu kaliwatan jalan tol disopakan. Di wewengkon Sukasirna Rasa mah aya pasir anu henteu dipapas sanajan ngahalangan jalan tol ogé. Nurutkeun warta anu diancokeun ku Klik Galamedia mah, di pasir anu ngahalangan jalan tol téh baris dibobok jadi torowongan. Torowongan ieu, cenah mah panjangna kurang-luewih 500 méter. Jadi, jalan tol Cisumdawu baris ngaliwatan torowongan pikeun anu munggaran (da saméméhna mah tacan aya jalan tol di Indonésia anu ngaliwatan torowongan). Waragad anu dicawiskeun pikeun ngawangun ieu torowongan téh nepikeun ka 900 milyar.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s