Pagelaran Sandiwara Rakyat Haréwos Goib ti Téater Sunda Kiwari


Pagelaran Sandiwara Rakyat Haréwos Goib ti Téater Sunda Kiwari
Pagelaran Sandiwara Rakyat Haréwos Goib ti Téater Sunda Kiwari

Nincak 39 taun ngadegna Téater Sunda Kiwari, ieu Téater baris ngayakeun pagelaran Sandiwara Rakyat anu dijejeran Haréwos Goib. Pagelaran sandiwara ieu baris lumangsung salila lima poé noron, mimiti ping 22 Januari nepikeun ka ping 26 Januari 2014. Kalawan tempat diayakeunana di Gedong Kasenian Ruméntang Siang di Jalan Baranang Siang No. 1 Kosambi dayeuh Bandung. Waktuna ti mimiti jam salapan isuk-isuk nepikeun ka jam tilu pasosoré.

Sandiwara Haréwos Goib ieu mangrupakeun pagelaran anu dumasar kana naskah yasana Yoseph Iskandar katut pangatur lalakonna HR. Dodi P. Danusubrata. Lumayan loba pamaén anu ngarojong kana ieu pagelaran, bisa dititénan dina daptar pamaén anu ilubiungna.

Tingkesanana
Tingkesanana

Nurutkeun ringkesan anu dipintonkeun mah cenah ieu sandiwara téh nyaritakeun ngeunaan kahirupan gegedén di wewengkon Kadaleman Kuwung-kuwung nalika aya dina kakawasaan Walanda. Harita téh aya béja ti Batawi (haréwos goib) yén gegedén anu nyangking kalungguhan di ieu Kadaleman bakal diganti. Dina palebah dieu raména téh, saha anu baris ngagantikeunana. Saterusna mah, leuwih hadé dibandungan waé pagelaran sandiwarana.

(Gambar meunang nginjeum ti akun Instagram asukmawandhani jeung loka Teater Sunda Kiwari)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s