Puseur Dayeuh Sumedang Dibebenah


Supaya leuwih merenah tur tumaninah, wewengkon puseur dayeuh Sumedang mimiti dibebenah. Ti mimiti parapatan Polrés Sumedang nepikeun ka alun-alun baris dibébérés, sangkan dayeuh Sumedang téh jadi pikaresepeun. Geus jadi program Bupati Sumedang entragan ayeuna, parapatan Polrés Sumedang baris dirobah kaayaanana jadi bunderan saperti di Alam Sari. Alun-alun ogé anu osok ramé ku anu daragang di sisi jalan bakal dibébérés supaya henteu daragang di sabudeureun Alun-alun. Pon kitu deui reujeung wewengkon Gedong Nagara bakal dibebenah ogé.

Alun-alun Sumedang
Alun-alun Sumedang

Parapatan Polrés Sumedang salila ieu osok jadi tempat padedetna kandaraan anu lalar liwat ka ieu parapatan. Kandaraan anu asalna ti wewengkon Bandung, dayeuh Sumedang jeung ti wewengkon Cirebon pasarandog di ieu parapatan. Antukna nyababkeun kandaraan téh loba padedet di ieu parapatan, tungtungna remen macét. Pikeun ngungkulanana, pamaréntah Sumedang baris ngarobah ieu parapatan jadi bunderan. Tujuanana mah supaya henteu macét ku kandaraan anu lalar liwat. Pikeun ngalaksanakeun ieu program geus disadiakeun waragadna, utamana pikeun meuli tempat (taneuh) anu baris dipaké ngawangun ieu bunderan.

Ngeunaan anu daragang di Alun-alun Sumedang, cenah mah bakal dipindahkeun tempat daragangna ka tempat anu séjén. Anu tadina daragang di sabudeureun Alun-alun, mimiti poé ayeuna (Ahad, ping 29 Désémber) dipindahkeun ka tempat anu anyar. Tukang dagang anu biasa daragang di Alun-alun, dipindahkeun tempat dagangna ka hareupeun Gunung Kunci. Sedengkeun anu biasa daragang dina poé Saptu jeung Ahad dipindahkeun ka Lapang Pacuan Kuda. Hal ieu mibanda maksud pikeun mémérés Alun-alun Sumedang supaya jadi tempat anu pikabetaheun anu ngadon arulin.

Ngeunaan wewengkon/kompléks Gedong Nagara, bakal dibebenah ogé. Ka hareupna lain ngan ukur pikeun tempat dines wungkul tapi jadi tempat wisata. Pager hareupna, cenah mah bakal dipundurkeun supaya tempat pikeun neundeun kandaraan leuwih lega. Terus, balong anu aya di tukang ogé henteu tinggaleun bakal dibebenah. Supaya balongna bisa dimangpaatkeun ku masarakat umum pikeun dijadikeun tempat wisata saperti paparahuan/rarakitan.

Kitu nurutkeun warta anu katampi ti loka warta Pikiran Rakyat.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s