Pidangan Seni Budaya Rumawat Padjadjaran Entragan ka-65


Sakumaha anu diwartakeun ku loka Unpad jeung akun twitter Balé Rumawat, dina poé Salasa pagéto ping 24 Désémber 2013 baris diayakeun pidangan Seni Budaya Rumawat Padjadjaran anu ka-65. Pidangan seni budaya anu dijejeran Pop Sunda Ti Mangsa ka Mangsa ieu baris midangkeun pirigan musik pop Sunda ti sababaraha entragan. Ti mimiti entragan taun 60-an nepikeun ka entragan ayeuna. Ngeunaan waktuna, ieu pidangan téh dilumangsungkeun dina jam satengah dua pabeubeurang nepikeun ka satengah opat pabuburit. Ari tempatna di Grha Sanusi Hardjadinata Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Dayeuh Bandung.

-

Lagu jeung musik pop Sunda anu baris dipidangkeun diantarana waé Panon Hideung, Tongtolang Nangka, Béas Beureum jeung Tilil Dog Celentong anu biasa dihaleuangkeun ku Nada Kantjana, Modjang Prijangan (Mus DS & Orkés Teruna Ria), Cai Kopi, Teungteuingeun jeung Cing Tulungan anu digalindengkeun ku Lilies Suryani, Euis (Bing Slamet & Rita Zahara), Ka Huma (Ivo Nilakresna), Peuyeum Bandung (Élly Kasim), Badjing Luncat,  Cikapundung, Tumbila Diadu Boksen, Dikantun Tugas (Upit Sarimanah), És Lilin, Hariring Kuring (Tati Saléh) katut Leungiteun ti Tétty Kadi. Sedengkeun ari lagu ti entragan 70-anana nyaéta lagu Koboy Kolot anu mimiti dihaleuangkeun ku Bimbo. Entragan 80-an nepikeun ka ayeuna midangkeun lagu Kalangkang jeung Potrét Manéhna ti Nining Méida & Adang Céngos, Amparan Sajadah, Kabogoh Jauh (Darso), Mobil Butut, Talak Tilu (Bungsu Bandung), Curug Cinulang (Yayan Jatnika), Bangbung Hideung jeung Rujak Cuka (Rika Rafika) ditambah ku Teuteup jeung Imut ti Rita Tila.

Béntang anu baris midangkeun lalaguanana diantarana waé Tétty Kadi, Nining Méida, Bungsu Bandung, Rika Rafika, Rita Tila, Dinasti Darso (Yayan Jatnika – Asép Darso – Ujang Darso), Ujang Supriatana, Maé Nurhayati, Novi Aksmiranti, Gilang Angga Gumelar, Dika Dzikriawan, Wahyi Sobari, jeung réa-réa deui.

Pikeun anu mikaresep kana pop Sunda taya salahna pikeun ngadongdon kana ieu acara. Komo deui ka anu hayang nyoréang mangsa ka tukang kumaha pirigan musik pop Sunda baheula. Dina ieu pidangan, pirigan musik pop Sundana diluyukeun reujeung aslina.

Advertisements

2 thoughts on “Pidangan Seni Budaya Rumawat Padjadjaran Entragan ka-65

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s