Batik Kasumedangan jadi Saragam Batik Pagawé Pamaréntah Sumedang


Cenah mah ieu kahayang téh geus mimiti mucunghul nalika Bupati Sumedang dicangking ku Pa Misbach. Nalika anjeunna nyangking kalungguhan Bupati Sumedang, unggal pagawé pamaréntah di Sumedang dikudukeun maké baju batik kasumedangan. Baju batikna tangtuna ogé jieunan urang Sumedang sorangan. Salian ti bisa ngawanohkeun batik kasumedangan, yén Sumedang ogé mibanda rupa/wanda batik sorangan anu mandiri, ogé bisa nambahan beubeunanganana tukang nyieun batik kasumedangan.

Salasahiji rupa/wanda batik kasumedangan
Salasahiji rupa/wanda batik kasumedangan

Ayeuna nalika Bupati Sumedang dicangking ku Pa Endang Sukandar (Alm), kahayang pikeun nanjeurkeun deui batik kasumedangan téh mekar deui. Batik kasumedangan baris jadi saragam batik pagawé pamaréntah Sumedang deui. Mimiti ping 1 Januari 2014, kawijakan pikeun ngagunakeun batik kasumedangan baris dilaksanakeun. Dina poéan anu ditangtukeun, pagawé pamaréntah dikudukeun maké batik kasumedangan.

Kawijakan ieu acara henteu langsung baris ngaronjatkeun darajat hirup tukang nyieunan batik kasumedangan. Bakal beuki loba batik kasumedangan anu dijieun.

Aya sababaraha wanda batik kasumedangan anu dipihéman hususna ku gegedén Sumedang. Pa Misbach mah kacida mikaresepna kana batik gambar Lingga. Sedengkeun Pa Endang Sukandar (Alm) mah kana wanda Kujang Buhun jeung Kuda Ngibing. Ari Wakil Bupatina, H. Adé Irawan condong kana wanda Cadas Pangéran.

(Inpo jeung potret meunang nyutat ti Pikiran-Rakyat)

Advertisements

2 thoughts on “Batik Kasumedangan jadi Saragam Batik Pagawé Pamaréntah Sumedang

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s