Soft Launching Buku Biografi “Één Sukaésih Sang Guru Qolbu”


Dina poéan panungtungan dilumangsungkeunana Féstival Prabu Geusan Ulun, diayakeun acara ngaguar jeung medalkeun buku biografi “Één Sukaésih Sang Guru Qolbu”. Acara anu dilumangsungkeun di Alun-alun Sumedang ieu, diluuhan ku Guru Besar UPI Bandung anu ngarangkep anggahota DPD RI, Mohammad Surya, Plt Bupati Sumedang H. Adé Irawan, Kadisbudpora Kabupatén Sumedang Drs. Herman Suryatman, Girang Rumpaka SCTV jeung Indosiar Nurjaman Mochtar, jeung anu nulis ieu buku Zaenuddin HM. Hadir oge Ibu Één Sukaésih. Ieu acara dipingpin ku pamawa acara reporter SCTV Retno jeung Penyiar Radio Jusyan Sumedang, Krisna Supriatna.

Ibu Een Sukaesih nalika medalkeun jeung ngaguar buku biografina di Alun-alun Sumedang
Ibu Een Sukaesih nalika medalkeun jeung ngaguar buku biografina di Alun-alun Sumedang

Sakumaha anu diwartakeun ku lokawarta Pikiran Rakyat Online, Muhammad Surya miharep supaya ka hareupna beuki ngalobaan guru-guru anu miboga pasipatan saperti Ibu Één. Sakumaha judul bukuna, Ibu Één Sukaésih bisa jadi picontoeun pikeun sakabéh guru dina ngajar barudak anu dididikna. Dina kaayaan raga anu walurat, Ibu Één bisa ngajar barudak kalawan ihlas dibarung ku rasa héman.

Kitu deui reujeung Plt Bupati Sumedang, H. Adé Irawan sapamadegan, yén buku ieu bisa dijadikeun cekelan pikeun ngaronjatkeun cara gawé. Inyana ogé ngarojong pisan kana dipedalkeunana ieu buku.

Dina nulis ieu buku, salaku anu nyusunna Zaénuddin HM bisa ngilu ngarasakeun sumanget bajoangna Ibu Één dina ngajar jeung ngadidik barudak dibarung ku rasa kahéman jeung ihlas. Atuh dina nyieun buku ieu, loba pisan luang pulunganeunana. Niléy-niléy kahirupan anu diprakeun ku Ibu Één bisa dipulungan ku sakabéh masarakat.

Sawatara éta, pikeun Ibu Één kuanjeun, mimitina mah embungeun diembar-embar ka masarakat umum ngaliwatan média. Sieun dianggap hayang katanggar atawa babagi kasedih. Ngan sanggeusna dibéjérbéaskeun ngeunaan mangpaatna, Ibu Één sadia pikeun dibéwarakeun ka masarakat. Naon atuh rusiahna Ibu Één bisa sumanget pisan ngajar barudak kalawan ihlas dibarung ku rasa héman? Saurna mah aya hiji hadis anu janten cepengan anjeunna: pangalusna jalma téh anu bisa méré mangpaat pikeun jalma séjén.

Dina acara ieu, SCTV méré bantuan dana 150 juta pikeun Ibu Één Sukaésih. Bantuan ieu mangrupakeun gaganti tina jangji SCTV anu arék naék hajikeun Ibu Één.

(Potret meunang nginjeum ti Pikiran-Rakyat)

Advertisements

2 thoughts on “Soft Launching Buku Biografi “Één Sukaésih Sang Guru Qolbu”

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s