Féstival Prabu Geusan Ulun Poé Panungtungan


Nincak poé panungtungan (poé kaopat) dina pagelaran Féstival Prabu Geusan Ulun anu ninggang dina poé Salasa ayeuna (26 Nopémber), nurutkeun inpo baris dilumangsungkeun acara medalkeun kalawan resmi Buku Biografi Ibu Eén Sukaésih. Waktuna dina mangsa isuk-isuk, jam satengah salapan kalawan tempatna di Alun-alun Sumedang. Medalna buku ieu sakalian dina raraga miéling poé guru anu ninggang dina poé kamari (Senén, 25 Nopémber).

Pagelaran ibing kipas dina raraga Festival Prabu Geusan Ulun
Pagelaran ibing kipas dina raraga Festival Prabu Geusan Ulun

Ranggeuyan acara Féstival Prabu Geusan Ulun anu geus dilumangsungkeun ti mimiti poé Saptu kamarina téh baris ditutup dina poé ayeuna. Loba pisan acara anu ngeusi pagelaran salila opat poé noron ieu. Lain ngan ukur ti beurangna wungkul, dalah dina wanci peutingna ogé aya acara anu dilumangsungkeun. Saperti dina peuting tadi, cenah mah geus dilumangsungkeun pagelaran seni tradisional kayaning ibing kipas. Ditambah deui ku pagelaran wayang golék.

Pikeun anu panasaran hayang nyaho kana ieu pagelaran/féstival, taya salahna pikeun ngajugjug ka wewengkon Alun-alun Sumedang atawa Gedong Nagara Sumedang. Meungpeung aya kénéh waktu sapoé deui.

(Potret kagungan Pa Herman Suryatman)