Pagelaran Féstival Prabu Geusan Ulun Poé Kahiji


Lamun ngabandungan pasuliwerna inpo di média sosial poé ieu ngeunaan Sumedang pasti moal leupas tina pagelaran Féstival Prabu Geusan Ulun. Di mandala twitter bisa disungsi kalawan maké kecap pananda #FestivalPrabuGeusanUlun, baris murudul ngeunaan ieu pagelaran. Pon kitu deui reujeung mandala pésbuk, loba inpo jeung potrét ngeunaan éta kagiatan.

Pintonan ti barudak SMA Situraja ngeunaan carita Cadaspangeran
Pintonan ti barudak SMA Situraja ngeunaan carita Cadaspangeran

Ceuk anu ngabandungan langsung mah, cenah ieu kagiatan téh kacida raména. Sakumaha biasa, pagelaran budaya di Sumedang osok dieusi ku abring-abringan (arak-arakan) anu eusina kitu-kitu kénéh. Aya anu ngabring bari ngagotong makuta Binokasih dina ukuran anu badag, ngabringkeun karéta Kancana Naga Paksi, pintonan kuda silat, kuda lumping, kuda rénggong, sisingaan, jeung anu séjénna. Anu ngiluan kana ieu iring-iringan téh aya 25 grup anu mintonkeun kasenian séwang-séwangan. Malahan aya wawakil ti wewengkon luar Sumedang, saperti wawakil ti Subang, Purwakarta jeung Garut. Iring-iringanana dimimitian ti palebah Apoték Pajaji kalawan ditungtungan di Alun-alun Sumedang dina wanci isuk-isuk kira-kira satengah salapan.

Nurutkeun catetan lokawarta Tribunnews.com tina sakabéh pintonan anu diancokeun, aya salasahiji pintonan anu bisa disebut anyaran aya jeung leuwih dipikaresep ku anu lalajo. Pintonan ieu disuguhkeun ku barudak sakola SMA Situraja mangrupa aksi téatrikal (sandiwara) anu eusina ngeunaan jujutan nyieun jalan gedé di Cadaspangéran, kumaha susahna rahayat anu kabagéan naratas jalan ka wewengkon Cadaspangéran harita. Sandiwarana tutas nepikeun ka datangna Daéndales patepung jeung Pangéran Kornél anu sasalaman.

Réngsé kagiatan dina poé kahiji baris disambung dian poé kadua nepikeun ka poé kaopat kalawan pagelaran anu béda deui. Dina mangsa peutingna ogé sabenerna mah masih kénéh aya kagiatan anu dilumangsungkeun. Saperti dina wanci peuting ayeuna aya kagiatan ‘Ngider Dayeuh Mapay Lembur‘ anu dilumangsungkeun di IPP Sumedang. Ieu acara dieusi ku pintonan Unjuk Kabisa Lais, seni Beluk, Sudong, Celempung Karinding, Cecep Cepot, Jaipong maung, Bajidor, Ronggéng Gunung, Pencak Silat jeung nu lianna. Dieusi ogé ku seniman Doél Sumbang.

Pikeun anu panasaran kana kagiatan ieu atawa tinggaleun inpo kalawan potrétna, bisa niténan di sababaraha akun pésbuk anu ngancokeun potrét kagiatan Féstival Prabu Geusan Ulun poé nyaéta: Téh Néndén Siti K, Kang Zénni Bima, Pa Hérman Suryatman.

(Potret kagunganana Kang Zenni Bima)

Advertisements

2 thoughts on “Pagelaran Féstival Prabu Geusan Ulun Poé Kahiji

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s