Féstival Prabu Geusan Ulun, Pagelaran Mapag Pangwangunan Sumedang Nyunda


Nyunda tur tohaga, unik tur éksotik….

Numutkeun inpo anu dipidangkeun ku Pa Hérman Suryatman salaku Kepala Kepala Dinas Pudaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Sumedang dina pésbuk anjeunna, dina poé isukan Saptu ping 23 Nopémber baris diayakeun Féstival Prabu Geusan Ulun. Féstival (pagelaran) ieu baris dilumangsungkeun dina wanci isuk-isuk jam satengah salapan kalawan tempatna di Alun-alun Sumedang. Ka singsaha waé anu hayang lalajo bisa ngadongdon ka Alun-alun Sumedang.

Alun-alun Sumedang
Alun-alun Sumedang

Inpo tambahan anu diancokeun ku inilahkoran.com, nyebutkeun yén pagelaran Féstival Prabu Geusan Ulun ieu mangrupakeun cicirén dimimitianana program pangwangunan Sumedang Nyunda. Sanggeus nyieun program SPBS (Sumedang Puseur Budaya Sunda) lima taun ka tukang, ayeuna Sumedang ngararancang program pangwangunan Sumedang Nyunda. Ieu program dipimaksud pikeun neruskeun program SPBS anu kasebut. Saacanna ngamimitian program pangwangunan Sumedang Nyunda, pamaréntah Sumedang salaku anu miboga program hayang mintonkeun heula rupa-rupa seni budaya Sunda anu bakal digarap dina éta program pangwangunan.

Cenah mah, ieu pagelaran diayakeun pikeun mintonkeun sagala rupa anu dipiboga ku Sumedang supaya dipikawanoh/dipikanyaho ku saha waé anu hayang ngamajukeun Sumedang. Program pangwangunan Sumedang Nyunda ngawengku sagala rupa anu aya di Sumedang kalawan tujuanana pikeun mekarkeun jeung miara niléy, kamonésan, kabiasaan jeung budaya Sunda. Anu antukna budaya Sunda téh bisa ngawarnaan kana kahirupan masarakat jeung pamaréntahna. Atuh, dina prakna ngawangun téh lain ngan ukur kawajiban pamaréntah wungkul, tapi ogé kudu dirojong ku masarakatna.

Daripada kapapanjangan, pokona mah ka sing saha waé anu panasaran kana ieu pagelaran bisa langsung ngadongdon waé dina poé isukan.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s