Burung


Henteu salawasna jeung henteu sakabéh jalma anu ngalakonan atawa migawé hiji perkara bisa nepikeun ka jucungna. Aya kalana runtag di tengah jalan. Anu sakuduna bisa nepikeun ka junun, ieu mah di tengah jalan ogé geus enggeusan. Arék pas di tengah-tengahna atawa kakara nincak pagawéan atawa ampir nepi ka tungtungna. Perkara anu dipigawé atawa dilakonanana bisa naon waé, kaasup nalika nyiar élmu di sakola.

Gambaran barudak sakol
Gambaran barudak sakol

Nalika budak sakola nyiar élmu di sakolaan, henteu sakabéh budak anu sakola bisa ngaréngsékeun nyiar élmuna nepikeun ka jucungna. Osok aya budak sakola anu runtag di tengah jalan, henteu bisa nepikeun ka junun nyiar élmuna. Nalika sakola di SD, budak téh dina nyiar élmuna henteu nepikeun ka réngsé kelas genepna. Tacan ogé réngséna nyiar élmu nepikeun ka kelas genep tur réngsé kelas genepna, geus eureun sakolana.

Alesan henteu ditepikeun ka tungtung dina nyiar élmuna biasana mah kusabab horéam diajar atawa kurang waragadna. Osok aya budak anu horéam diajar di sakola, leuwih milih di lembur babantu digawé ka kolotna. Atawa kolotna henteu bisa nyukupan kana waragad anu kudu dikaluarkeun salila nyiar élmu di sakolaan. Antukna budak téh ngan semet dinya wungkul nyiar élmu di sakolaan téh. Henteu diteruskeun deui sakolana.

Budak anu henteu bisa neruskeun nyiar élmu di sakolaan biasana mah disebutna burung sakolana. Sebutan ieu condong kana perkara anu rada goréng, budak anu embung neruskeun sakolana kusabab embung sakola atawa horéam diajar.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s