Nyieun Pilem Dokuménter Één Sukaésih Geus Dimimitian


Cunduk kana waktuna, pilem dokuménter Één Sukaésih téh dimimitian. Dina poé Jumaah kamari, éta pilem mimiti digarap. Pilem anu dijejeran “Guru Qolbu” téh dijieun ku Komunitas Cineas Sumedang (KCS) kalawan panata lalakonna Tessar Tresna Wardana. Pilem ieu baris nyaritakeun ngeunaan lalakon kahirupan Ibu Één Sukaésih dina ngaping jeung ngajar barudak sakola. Sanajan dina kaayaan anu kurang, Ibu Één biasa ngajar barudak kalawan tulatén.

-

Dina nyieun pilem ieu, diiluan ku 20 urang pamaén pilem anu kalolobanana mah urang Sumedang. Ari tempat ngarékam pilemna henteu jauh ti wewengkon nganjrekna Ibu Één: di bumina Ibu Één, wewengkon Dusun Batukarut jeung sakola SD Cibeureum 3 tempat Ibu Één nyiar élmu nalika di Sakola Dasar. Saméméhna, digambarkeun heula ngeunaan jalan Cadaspangéran, puncer Gunung Tampomas, Alun-alun Sumedang katut Linggana jeung alat musik anu ditiup bogana Sumedang anu disebut Songah (alat musik tina awi nyarupaan kana songsong). Dina nyieun pilemna mikabutuh waktu nepikeun ka salawé (25) poé. Atuh di ahir taun téh pilem ieu geus bisa dilalajoan ku masarakat umum. Pilem ieu panjangna kira-kira saparapat jam. Dina mitemeyan nyieun ieu pilem, diayakeun heula sukuran nyieun tumpeng di bumi Ibu Één. Kalawan diluuhan ku Kepala Disbudparpora Sumedang reujeung Camat Cimalaka katut Kadés Cibeureum Wétan ogé kokolot di wewengkon di ieu wewengkon, tumpengna dipurak.

Sukuran
Sukuran

Ngaliwatan pilem ieu, dipiharep bisa jadi cukang lantaran pikeun naékeun darajat pendidikan hususna di Sumedang. Masarakat anu lalajo kana ieu pilem bisa ngilu neuleuman ngeunaan niléy anu aya dina jero ieu pilem. Pilem ieu digarap kalawan diwaragadan ku Kemendikbud anu gedéna 85 juta. Sanggeus réngsé baris ditongton kalawan resmi Gedong Kasenian di Lapangan Pacuan Kuda dina bulan Désémber.

(Inpo jeung potret meunang nyutat ti Pikiran Rakyat, potret meunang nginjeum ti pesbuk Pa Herman Suryatman)