Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran Piala Ida Widawati 2013


Nurutkeun inpo anu disumebarkeun ku lokawarta Pikiran Rakyat, dina ping 10 nepikeun ka ping 13 Nopember kamari geus dilumangsungkeun Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran anu marebutkeun Piala Ida Widawati 2013. Pasanggiri ieu dilumangsungkeun di Gedong Kasenian Sunan Ambu STSI Bandung, kalawan anu boga pokalna Lingkung Seni Malati dirojong ku Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, katut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat.

Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran Piala Ida Widawati 2013
Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran Piala Ida Widawati 2013

Ieu pasanggiri teh diluuhan ku sesepuh Jawa Barat Hj. Popong Otje Djundjuna reujeung wakil Ketua DPRD Jawa Barat Drs. H. Uu Rukmana anu kacida mikareueus jeung ngarojong kana diayakeuanana ieu pasanggiri. Jumlah pamilon anu nepikeun ka 20 urang, mangrupakeun jumlah anu lain saeutik. Lamun nilik kana jinis pasanggirina anu henteu sagawayah, jumlah pamilon teh ieu kaasup loba. Ditambah deui pamilonna teh ti entragan ngora, umurna antara opat welas nepikeun ka salapan welas taun. Sakumaha anu geus papada apal, seni Tembang Sunda Cianjuran mangrupakeun salasahiji seni Sunda anu susah diajarkeunana. Mikabutuh waktu anu lila dian diajarna. Ceu Popong jeung Kang Uu, miharep supaya pasanggiri saperti ieu teh bisa remen diayakeunana sanajan anu boga pokalna ti pribadi atawa sanggar seni.

Tina ieu pasanggiri, anu jadi jawara kahijina teh Arief Abdul Rahman (pinunjul pameget) jeung Fadila Nur Asifa (pinunjul istri). Duanana mangrupakeun wawakil ti dayeuh Bandung. Juru tiley anu jumlahna tiluan (Heri Suharyanto, Neneng Fitri jeung Hari Mulyana) netepkeun oge pinunjul pemeget sejenna nyaeta Dika Dzikriawan salaku wawakil ti Kabupaten Cianjur jadi pinunjul kadua, M. Ridwan ti STSI Bandung salaku pinunjul tilu. Ditambah ku M. Raudina Sukma wawakil ti Kab. Garut salaku pinunjul harepan kahiji jeung M. Imam Maulana ti Kab. Garut salaku pinunjul harepan kadua.

Pinunjul pameget jeung istri
Pinunjul pameget jeung istri

Pikeun pinunjul istri saterusna, Reka Diah Pasha ti Kabupaten Garut salaku pinunjul kadua, Sri Ningsih wawakil ti SMKN 10 salaku pinunjul katilu, Nurul Cholidania wawakil ti STSI Bandung jadi harepan kahiji jeung Silvi Risviani wawakil ti Kab. Sumedang jadi harepan kadua.

(Inpo jeung potret meunang nyutat ti Pikiran Rakyat)