Pagelaran Angklung ITB 2013


Ti poé Ahad kamari, 10 Nopémber, Keluarga Paduan Angklung (KPA) ITB ngayakeun acara pagelaran ngeunaan angklung. Ieu acara téh dieusi ku kagiatan diajar jeung latihan angklung. Kalawan dijejeran “Warisan: Sebuah Perjalanan Mahakarya”, ranggeuyan acara anu aya pakaitna reujeung angklung dilumangsungkeun kayaning ekspo, sawala jeung workshop. Ieu acara baris dipungkas ku kagiatan puncer dina poé Saptu ping 16 Nopémber kalawan nanggap angklung (konsér angklung) anu tempatna di Wahana Bakti Pos.

Sawala ngeunaan angklung
Sawala ngeunaan angklung

Cenah mah, sakumaha anu diwartakeun ku Berita Institut Teknologi Bandung dina ping 12 Nopémber, ieu pagelaran téh dilumangsungkeun pikeun miéling dijadikeunana angklung salaku warisan budaya dunia ku lembaga UNESCO. Dina ping 18 Nopémber 2010, UNESCO ngangken yén angklung téh mangrupakeun salasahiji warisan budaya anu asalna ti Indonésia.

Sanajan geus diaku ku lembaga internasional, ari di nagri Indonésia sorangan mah tacan pati loba anu maliré jeung ngaku. Sok padahal angklun téh, cenah mah mangrupakeun salasahiji ciri budaya Sunda asli anu ngagambarkeun sumanget rageman (lobaan). Atuh, ku dilumangsungkeunana ieu pagelaran téh dipiharep sangkan beuki loba masarakat reujeung mahasiswa ITB anu leuwih mikaresep jeung leuwih ngahargaan kana angklung.

Kagiatan ékspona dilumangsungkeun di lapang Campus Centre Barat kalawan midangkeun rupa-rupa angklung ti sababaraha jaman. Ti mimiti angklung buhun anu dipaké nalika panén paré, angklung toél anu digunakeunana ku jalan ditoélan saperti piano, nepikeun ka angklung robot anu bisa ngagunakeun angklung kalawan otomatis. Disadiakeun ogé tempat husus anu midangkeun inpo yén angklung téh geus sumebar ka saban madhab, anu dicirian ku ayana komunitas angklung di luar nagri.

Anu datang kana ieu pagelaran ogé bisa ngilu diajar angklung di booth pelatihan jeung conducting angklung. Aya deui hiburan anu diancokeun ku pamaen angklung ti sababaraha grup angklung pikeun ngahibur anu daratang.

Aya deui kagiatan sawala (talkshow) anu dilumangsungkeun di Campus Centre Timur anu mintonkeun dua matéri, nyaéta “Angklung dan Teknologi” anu ditepikeun ku Eko Mursito Budi, dosen Fisika Teknik ITB anu nyieun angklung robot (Klungbot). Matéri kaduana ngeunaan “Angklung Mancanegara” anu ditepikeun ku Maulana Syuhada anu nyaritakeun pangalamanana dina ngawanohkeun angklung nalika diajar di luar nagri.

Kagiatan panungtungan, aya workshop anu eusina cara nyieun angklung anu dipingpin ku Handiman Diratmasasmita. Dina ieu kagiatan, anu hayang nyieun angklung bisa ngilu diajar kumaha nyieunna. Hasilna bisa dibawa ka imah séwang-séwangan.

Ping 1 Suklapaksa Margasira 1950 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Margasira 1950 Candra Kala Sunda
Ping 1 Suklapaksa Margasira 1950 Candra Kala Sunda