Ngeunaan Pangwangunan Jalan Tol Cisumdawu Deui


Pangwangunan jalan tol jadi salasahiji pangdeudeul kana pangwangunan ékonomi di Indonesia. Ku ayana jalan tol, lalampahan ti hiji wewengkon ka wewengkon séjén bakal leuwih gancang. Tibatan ngagunakeun jalan biasa anu loba macétna (kusabab padedet ku kandaraan), jalan tol jadi jalan motong anu alus pikeun nyingkahan jalan anu macét.

Pikeun ngaronjatkeun pangwangunan di wewengkon Jawa Barat bagéan tengah jeung bagéan wétan, pamaréntah geus ngararancang pikeun nyieun jalan tol anu neruskeun jalan tol Cipularang ka wewengkon Dawuan di Majalengka ngaliwatan wewengkon Sumedang. Pangwangunan jalan tol anu disebut Cisumdawu ieu ogé pikeun ngarojong pangwangunan Bandara Udara Kertajati di Majalengka salaku bandara udara internasional katut palabuhan laut di Cirebon.

Jalur anu kaliwatan ku jalan tol Cisumdawu
Jalur anu kaliwatan ku jalan tol Cisumdawu

Nurutkeun inpo anu diancokeun ku loka Pémda Sumedang, panjang jalan tol Cisumdawu ieu kurang leuwih 60,11 km. Dina pangwangunanana, éta jalan tol téh dibagi jadi genep ruas, nyaéta ruas kahiji antara Cileunyi – Tanjungsari anu panjangna 9,8 km, ruas kadua Tanjungsari – Sumedang (17,51 km), ruas katilu Sumedang – Cimalaka (3,73 km), ruas kaopat Cimalaka – Légok (6,96 km), ruas kalima Légok – Ujungjaya (16,35 km) jeung ruas kagenep Ujungjaya – Kertajati (4 km).

Tina genep ruas jalan tol anu bakal diwangun éta, anu pangheula diwangun téh ruas kadua. Hal ieu dimaksudkeun supaya bisa gancang dipaké ku kandaraan anu osok ngaliwatan ka wewengkon Cadaspangéran. Salila ieu, jalan Cadaspangéran kaleuwihan teuing beungbeurat kusabab diliwatan sagala rupa kandaraan ti mimiti anu hampang nepikeun ka anu beurat. Harepanana, nalika ruas jalan tol anu kadua ieu réngsé, kandaraan anu bareurat bisa ngaliwatan ka jalan tol.

Pangwangunan jalan tol, hususna ruas kadua geus dimimitian di awal taun 2012 kamari. Hasilna bisa katempo di wewengkon Tanjungsari, Pamulihan jeung Rancakalong. Di wewengkon Tanjungsari, geus nembrak jalan tolna sanajan ngan kakara sababaraha ratus méter. Pon kitu deui reujeung jalan kaluar-asup ka jalan tol (gerbang tol). Di wewengkon Pamulihan jeung Rancakalong, geus mimiti katempo lelemah pikeun diwangun jalan tolna. Lamun mapay jalan anu nepungkeun Tanjungsari ka wewengkon Rancakalong, baris katempo anu keur ngalelemah taneuh jadi jalan. Aya anu nyempogan pasir, aya anu ngakutan taneuh, anu anu ngurugan léngkob jeung nanceb-nancebkeun paseuk ka jero taneuh. Kabéhanana maké bantuan mesin jeung kandaraan anu galedé.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s