Kamonésan Wisata Budaya Sumedang di Loka BKPM Indonésia


Direktorat Pengembangan Potensi Daerah BKPM Jakarta geus nyieun catetan ngeunaan daptar wisata budaya di Sumedang. Nurutkeun catetanana lumayan loba rupa jeung tempat wisata budaya anu aya di wewengkon Sumedang. Lamun nilik kana maksud atawa tujuan ayana lembaga BKPM nyaéta pikeun jadi cukang lantaran nepina invéstor ka wewengkon anu aya di Indonésia. Saha waé anu hayang melakeun invéstasina di Indonésia, anu pangheulana ditepungan téh meureunan lembaga BKPM ieu.

Wisata Sumedang di loka BKPM
Wisata Sumedang di loka BKPM

Atuh ku ayanana catetan ngeunaan wisata budaya di Sumedang dina loka BKPM ieu, sahanteuna bisa jadi cekelan pikeun anu miboga modal dina neudeun modalna di wewengkon Sumedang pikeun ngamekarkeun wisata budaya di Sumedang. Anu katarik ati kana wisata budaya hususna di Sumedang tangtuna ogé baris hayangeun ngamekarkeun wisata budaya di Sumedang. Ngan hanjakal nepi ka ayeuna tacan aya bukti anu katanggar.

Naha naon atuh sababna?

Sigana mah kamonésan wisata budaya di Sumedang kaéléhkeun ku kamonésan wisata di wewengkon séjén. Atawa inpo ngeunaan kamonésan wisata budaya anu aya di Sumedangna kurang mundel. Geningan inpo anu diancokeun ku loka BKPM éta mah ngan ukur saliwatan wungkul. Henteu nepikeun ka lengkep. Jadi anu hayang neundeun modalna pikeun ngamekarkeun wisata téh sigana mah henteu katarik ku wisata anu aya di Sumedang.

Tapi sahanteuna, kamonésan wisata budaya di Sumedang geus kacatet di lembaga BKPM. Pikeun ngaronjatkeunana mah sigana ulah ngan ukur ngandelkeun inpo ti BKPM wungkul, tapi kudu dibarengan ku tarékah anu séjénna.

Pikeun anu panasaran ngeunaa naon waé wisata budaya Sumedang anu kacatet dina loka BKPM, bisa ngalongok ka alamat Regional Investment BKPM.