Pilem Dokuménter Één Sukaésih jeung Wisata di Sumedang


Sakumaha diwartakeun ku lokawarta Pikiran Rakyat, pamaréntah Sumedang ngaliwatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) baris ngamangpaatkeun pilem dokuménter Bu Één pikeun ngaronjatkeun niléy wisata jeung budaya Sumedang. Hal ieu sakumaha anu dialaman ku wewengkon Bangka Belitung sanggeus medalna pilem Laskar Pelangi, wisata di wewengkon ieu jadi ngaronjat. Anu pakanci ka wewengkon Bangka Belitung jadi ngalobaan.

Sumedang baris nyiar luang tina anu kaalaman ku Bangka Belitung éta. Ngaliwatan pilem dokuménter Één Sukaésih, anu dijieunna di wewengkon Sumedang bakal dipaké pikeun ngawanohkeun wisata jeung budaya Sumedang. Tempat wisata, kaéndahan alam, kasenian jeung budaya Sumedang baris diasupkeun kana ieu pilem.

Buku Een Sukaesih
Buku Een Sukaesih

Asa piraku waé, lamun nyonto kana kasus pilem Laskar Pelangi anu dijieun tina karangan fiksi bisa ngawangun karakter bangsa, pilem dokuménter Één Sukaesih anu dumasar kana kajadian anu sabenerna henteu bisa nyaruaan kana suksésna pilem Laskar Pelangi. Lamun pilem dokuménter Één Sukaésih ieu suksés, harepanana mah wisata Sumedang ogé kabawa suksés. Wisata Sumedang jadi jugjugan pikeun anu hayang pakanci, boh urang Indonésia pon kitu deui urang luar nagri. Ditambah ku suksésna Sumedang dina ngalumangsungkeun kajawaraan paralayang tingkat dunia mangsa kamari.

Salian ti ngancokeun kaéndahan alam wewengkon Cimalaka katut Gunung Tampomas, nurutkeun inpo mah anu ilubiung kana pilem ieu téh urang Sumedang ogé ti mimiti pangatur lalakon nepikeun ka pamaénna. Ditambah ku ayana pangrojong ti wakil Gupernur Jawa Barat, Déddy Mizwar salaku anu ngarahkeun pilemna.

Saterusna mah, kari kumaha ngokolakeun wisata di Sumedang supaya bisa nurutan Bangka Belitung dina ngokolakeunana. Supaya wisata Sumedang téh pada ngadeugdeugan ku jalma loba kalawan merenah jeung tumaninah. Matak deudeuieun hayang deui pakanci ka Sumedang.

(Potret meunang nginjeum ti Pikiran Rakyat)