PNS jeung Budak Sakola di Bandung Dipiharep Maké Iket


Pamaréntah dayeuh Bandung anu diluluguan ku Ridwan Kamil baris nyieun kawijakan ngeunaan ngagunakeun iket pikeun unggal pagawé pamaréntah (PNS) anu aya di dayeuh Bandung. Unggal pagawé pamaréntah (PNS) lalaki dina unggal poé Rebo dipiharep maraké iket dina sirahna. Kitu anu diwartakeun ku Tempo.co jeung detik.com.

Pagawe pamarentah dayeuh Bandung marake iket
Pagawe pamarentah dayeuh Bandung marake iket

Hal ieu téh cenah mah luyu reujeung aturan anu dikaluarkeun ku Menteri Dalam Negeri Nomer 53 anu eusina ngeunaan paréntah ngagunakeun basa jeung pakéan daérah di lingkungan pamaréntah daérah. Atuh sanggeus kaluar aturan (Perda) ngeunaan Rebo Nyunda (ngagunakeun Basa Sunda dina poé Rebo), ayeuna arék dirarancang supaya unggal poé Rebo sakabéh pagawé pamaréntah dayeuh Bandung maraké iket. Iket mangrupakeun salasahiji ciri mandiri pikeun lalaki urang Sunda anu dipaké dina sirah. Ku jalan maraké iket, jadi tanda yén pagawé pamaréntah dayeuh Bandung geus ngahargaan jeung miara budaya Sunda. Salian ti éta, lamun maraké iket mah bakal nambahan gaya, leuwih nécis jeung nuduhkeun budaya Sunda téh masih kénéh diimeutan.

Ngagunakeun iket ieu geus dimitemeyan ku wali kotana sorangan. Dina poé Rebo kamari, Ridwal Kamil ngagunakeun iket dina dinesna. Iket anu dipakéna tina jinis iket Baduy anu biasa disebut Makutawangsa kalawan dihias ku kujang leutik. Ka hareupna, aturan anu baris dikaluarkeun téh ngawengku kana jinis iket anu digunakeunana. Lamun dititénan mah apanan loba pisan jinis iket anu aya di masarakat, nepikeun ka 20 jinis wangunan.

Salian pikeun pagawé pamaréntah dayeuh Bandung, iket ieu dipiharep dipaké ku barudak sakola ogé. Unggal poé Rebo barudak sakola ogé dipiharep pikeun maraké iket.

Ka hareupna, lamun kawijakan maraké iket ieu bisa dipigawé kalawan lungsur-langsar, baris disusul kawijakan pikeun maraké pakéan pangsi pikeun lalakina, maraké kabaya pikeun awéwéna.

(Potret meunang nginjeum ti detik.com)

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s