FIB Jadi Jawara OOTrad Padjadjaran Kagenep


Meunang inpo ti blog Arif Blog ngeunaan OOTrad anu cikénéh dilumangsungkeun di wewengkon kampus UNPAD Dipati Ukur. Sakumaha biasa, dina raraga Dies Natalis UNPAD osok diayakeun OOTrad (Olimpiade Olahraga Tradisional) Padjadjaran. Dina Dies Natalis taun 2013 anu ka-56 ieu, OOTrad geus nincak anu kagenep kalina. OOTrad Padjadjaran taun ieu dilumangsungkeun dina poé Ahad ping 3 Nopémber kamari.

OOTrad Pajajaran Kagenep taun 2013
OOTrad Padjadjaran Kagenep taun 2013

Nurutkeun inpo anu diancokeun ku loka UNPAD, aya sababaraha kagiatan pikeun ngeusi acara OOTrad Padjadjaran kagenep ieu. Kagiatanana nyaéta:

 1. Pawai Alégoris Padjadjaran
 2. Réngkénék Bandung (Rampak Gerak)
 3. Tutunggulan (Nabeuh Lisung)
 4. Galah Asin
 5. Pérépét Jéngkol
 6. Jajangkungan Maraton
 7. Panahan
 8. Sumplit
 9. Sorodot Gaplok
 10. Panggal (Gasing)
 11. Ucamaintian
 12. Korfball
 13. Féstival Kuliner

Ditambah ku ayana kajawaraan anu matandangkeun tujuh jinis lomba. Tujuh lomba (Sapta Lomba) ieu matandangkeun:

 1. Ngaragaji Awi (Lalaki)
 2. Nyuhun Suluh (Lalaki)
 3. Ngagandong Boboko (Awéwé)
 4. Nanggung Jukut (Lalaki)
 5. Manggul Beas (Lalaki)
 6. Balap Karung jeung Éyong (Awéwé)
 7. Jajangkungan (Lalaki jeung Awéwé)

Sakumaha OOTrad saméméhna, anu jadi patandang kana ieu OOTrad téh nyaéta unggal fakultas jeung Unit Kerja anu aya di Universitas Padjadjaran. Kagiatanana dimimitian dina wanci isuk-isuk, jam genep. Kalawan dibuka ku Réktor UNPAD, Prof. Ganjar Kurnia, patandang anu ngiluan kana ieu kagiatan téh ngabring (ngaleut) ti panto gerbang béh kalér kampus UNPAD muru ka wewengkon Car Free Day Dago, terus balik deui ka kampus.

FIB Jadi Jawara OOTrad Pajajaran Kagenep
FIB Jadi Jawara OOTrad Pajajaran Kagenep

Hasil tina tatandangna, anu jadi jawara OOTrad entragan 2013 ieu téh nyaéta Fakultas Ilmu Budaya (FIB). Sedengkeun jawara kaduana dibeunangkeun ku Fakultas Teknik Geologi. Jawara saterusna Faluktas Peternakan (jawara katilu), Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan (jawara harepan kahiji), Lembaga Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (jawara harepan kadua), jeung Fakultas Ilmu Keperawatan (jawara harepan katiluna).

(Potret jeung gambar meunang nginjeum ti unpad.ac.id)

Wilujeng Taun Anyar Hijriyah 1 Muharram 1435 H


Wilujeng taun anyar Hijriyah 1 Muharram 1435 H
Wilujeng taun anyar Hijriyah 1 Muharram 1435 H