Miboga Loka Sorangan


Méh rada nécis, alusna mah blog atawa loka téh bogana sorangan, henteu ngilu nyempil di tempat batur. Blog atawa loka anu alamatna mandiri henteu ngingilu ka alamat batur saperti WordPress, Blogspot atawa pangladen blog/web séjénna. Contona waé blog Kampung Ciburuan ieu anu masih kénéh ngingilu ka alamat WordPress da diteundeunna di pangladén web WordPress. Lamun hayang leuwih nécis mah blog ieu bisa dijadikeun blog anu mandiri kalayan miboga alamat sorangan saperti ciburuan.com lain ciburuan.wordpress.com.

Loka web mandiri
Loka web mandiri

Wéb mandiri, salian ti alamatna anu mandiri (henteu dirarangkénan ku ngaran pangladén wéb séjén), ogé rupa pidanganana bisa diréka bari taya wawatesan. Béda reujeung loka atawa blog anu dijieun di pangladén wéb séjén saperti WordPress, aya wawatesan ngeunaan pidanganana. Henteu bisa ngaréka-réka sakahayang anu nyieunna. Anu bisa diréka-réka téh ngan ukur saayana anu disadiakeun dina éta pangladén wéb.

Sabenerna mah di WordPress.com ogé nyadiakeun tempat pikeun nyieun loka mandiri. Ngan hanjakal aya wawates ngeunaan aplikasi anu dipaké ngokolakeun blogna. Blog dina WordPress mah ngan ukur nyadiakeun aplikasi WordPress wungkul pikeun ngokolakeun blogna, henteu bisa mawa karep sorangan ngagunakeun aplikasi séjén saperti Joomla!. Terus ngeunaan theme-na ogé diwatesanan ku theme anu geus nyampak dina pangladén wéb WordPress, henteu bisa ditambahan sakahayangna. Anu bisa diropéa téh paling ogé panataanana saperti ngaropéa payil css-na. Salian ti éta ogé henteu bisa dipaké bisnis onlén saperti Google Adsense.

Lamun hayang miboga loka anu bener-bener mandiri mah mending kénéh daptar di tempat anu nyadiakeun hosting wéb. Loba pangladén wéb anu nyadiakeun hosting wéb (nyadiakeun tempat pikeun neundeun eusi loka/wéb/blog) kayaning Qwords, Masterweb, jeung réa-réa deui. Lamun hayang miboga wéb mandiri, kari daptar waé ka pangladén wéb anu cocog. Lain ngan ukur daptar sabenerna mah, tapi mayar waragad pikeun nyéwa tempat (rohangan) wéb/loka di éta pangladén wéb. Sanggeus meunang rohangan/tempat, kari ngeusian éta tempat ku jalan masang aplikasi pikeun ngokolakeun wébna (CMS) kayaning WordPress, Joomla!, Typo3, atawa anu séjénna.

Hiji deui anu ulah poho, salian ti nyadiakeun rohangan atawa tempat pikeun neundeun wébna, kudu disadiakeun ogé alamat lokana. Lamun hayang lengkep wéb soranganna anu mandiri, alusna mah ngagunakeun alamat loka sorangan. Alamat loka anu taya rarangkén atawa henteu milu ka alamat loka séjénna. Carana, meuli domain heula. Biasana mah pangladén wéb anu nyadiakeun tempat hosting osok nawarkeun domain ogé. Jadi lamun hayang gampang mah, daptar wébna sakalian: hosting reujeung domainna disakalikeun.

Geus lengkep duanana (hosting jeung domain) mah kari ngokolakeun wébna. Arék dijadikeun tempat bisnis onlén, atawa sakadar blog wungkul ogé moal jadi pasualan.

(Gambar meunang nginjeum ti internet)