Kampung Ladang, Wisata Budaya di Sumedang


Kampung Ladang atawa Ladang View mangrupakeun salasahiji tempat pikeun pakanci anu aya di wewengkon Sumedang. Ieu tempat téh perenahna di wewengkon Désa Margalaksana – Pasir Peti Kacamatan Sumedang Selatan, anu anggangna kurang leuwih 3 km ti Alun-alun Sumedang. Tempatna di luhureun pasir, matak mecak lamun nyawang ka wewengkon dayeuh Sumedang anu ditukangeunana ngajungkiring Gunung Tampomas.

Wisata Budaya Kampung Ladang
Wisata Budaya Kampung Ladang

Sabudeureun ieu tempat mangrupakeun lahan tatanén masarakat anu dipelakan rupa-rupa palawija kayaning jagong, sayureun, jeung tatanén séjénna. Teu anéh lamun kaayaan wewengkon padésan jadi andelan ieu tempat: budaya lokal anu masih kénéh kentel, sasaungan tina awi, katut kadaharan urang pilemburan. Anu ngahaja pakanci ka Kampung Ladang bisa neuleuman kaayaan padésan reujeung ngilu icikibung kana pacabakan patani di kebon. Anu pakanci bisa ngilikan patani anu keur pepelakan tatanén, ngagemukan tatanén reujeung panén lamun keur kaparengan dina waktuna. Salian ti tatacara ngokolakeun pepelakan, ditambah kumaha carana ngokolakeun hasil tatanén ngagunakeun tatacara tradisional saperti kumaha carana nyieun gula kawung, nutuan paré, ngasakan kadaharan di hawu, nyieun surabi, jeung nu lianna.

Salian cara ngokolakeun pepelakan reujeung hasilna, anu pakanci ogé bisa hareureuy ngaheureuykeun kaulinan barudak baheula kayaning ayun-ayunan tina awi, kokolécéran, jeung sosorodotan. Pikeun anu hayang nyieun suling ogé disadiakeun, kumaha carana nyieun suling. Atawa anu hayang nyieun aanyaman tina awi ogé bisa diajar.

Pikeun anu mikaresep kana kagiatan di luar gedong (outbond), di Kampung Ladang ogé nyadiakeun tempat jeung pasilitasna. Kagiatan outbond saperti flying fox, kémping atawa naék ka tempat anu leuwih jangkung (nanjak) bisa dilumangsungkeun di Kampung Ladang.

Nurutkeun inpo anu disadiakeun di lokana, Kampung Ladang téh miboga kahayang pikeun ngawanohkeun budaya tatanén urang Sunda atawa urang Sumedang reujeung budaya Sunda. Kalawan nyokot motto ‘Kearifan Lokal Ditengah Budaya Global‘, unggal kagiatan anu dilumangsungkeun di Kampung Ladang miboga niléy-niléy tradisi jeung budaya (hususna budaya Sunda) bari henteu nyapirakeun kana majuna jaman.

Pikeun anu panasaran atawa hayang apal ka Kampung Ladang bisa langsung waé ngajugjug ka Kampung Ladang di Désa Margalaksana-Pasir Peti atawa ngaliwatan kantor pemasaranana di Jalan Raya Pangéran Kornél Nomer 89 Samoja Sumedang. Nomer teleponna 0261-210626, atawa ngaliwatan sérélék di zulfiadi@ladangview.com.

Advertisements

3 thoughts on “Kampung Ladang, Wisata Budaya di Sumedang

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s