Gantung Déngéeun


Mangsa keur nemenna dongéng dina radio, taya deui anu dianti-anti téh salian ti hayang gera ngadéngékeun tuluyan dongéng anu kapegat waktu dina waktu kamarina. Panasaran hayang gera apal terusnana. Dongéng anu dipidangkeun kunu ngadongéng kayaning Wa Képoh, Mang Jaya, Mang Bahar jeung anu lianna, kacida dipikameumeutna. Mangsa harita mah taya deui acara hiburan téh salian ti acara anu disiarkeun dina radio. Dongéng jadi salasahiji pangeusi acara anu dipikameumeut. Dina mangsa pasosoré, sababaraha galura radio osok nyiarkeun dongéng. Sakalian ngareureuhkeun kacapé satutasna mulang ti pacabakan séwang-séwangan, ngadéngékeun radio jadi acara pangbeberah jeung hiburan anu haratis.

Barudak ngariung ngadengekeun radio
Barudak ngariung ngadengekeun radio

Ngadéngékeun acara dongéng dina radio, henteu nempo di budak atawa kolot. Kolot budak ogé pada-pada mikaresepna kana acara dongéng téh. Lamun dina waktu prung acara dongéng disiarkeun, biasana mah mani maranco kana radio. Hayang jelas kumaha jujutan caritana. Supaya henteu tinggaleun kana jalanna carita dongéng. Ditengetan sagala rupa galur caritana.

Ngan hanjakal keur pogot manco téh osok kapegat ku iklan heula. Matak meuraykeun implengan ngeunaan jalan caritana. Sanajan iklanna ngan sakeudeung ogé angger waé matak ngaganggu. Sanggeus iklan réngsé mah pogot deui kana dongéngna. Anu matak ngaganggu pisan mah lain iklan, kétang. Lamun waktuna ngadongéng geus béak, matak hanjelu pisan. Waktu ngadongéng anu ngan ukur sajam téh kacida samporétna pikeun medarkeun galur carita dongéng. Asa kakara medarkeun caritaan, geus béak deui waktu téh. Matak hanjelu lamun keur pogot nengetan jalanna carita, kapegat ku waktu anu érép. Matak panasaran jeung hayang gera apal kumaha tuluyanana. Panasaran hayang gera apal baris kumaha carita saterusna.

(Gambar meunang nginjeum ti liputan6.com)

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s