Kampung Ladang, Wisata Budaya di Sumedang


Kampung Ladang atawa Ladang View mangrupakeun salasahiji tempat pikeun pakanci anu aya di wewengkon Sumedang. Ieu tempat téh perenahna di wewengkon Désa Margalaksana – Pasir Peti Kacamatan Sumedang Selatan, anu anggangna kurang leuwih 3 km ti Alun-alun Sumedang. Tempatna di luhureun pasir, matak mecak lamun nyawang ka wewengkon dayeuh Sumedang anu ditukangeunana ngajungkiring Gunung Tampomas.

Wisata Budaya Kampung Ladang
Wisata Budaya Kampung Ladang

Sabudeureun ieu tempat mangrupakeun lahan tatanén masarakat anu dipelakan rupa-rupa palawija kayaning jagong, sayureun, jeung tatanén séjénna. Teu anéh lamun kaayaan wewengkon padésan jadi andelan ieu tempat: budaya lokal anu masih kénéh kentel, sasaungan tina awi, katut kadaharan urang pilemburan. Anu ngahaja pakanci ka Kampung Ladang bisa neuleuman kaayaan padésan reujeung ngilu icikibung kana pacabakan patani di kebon. Anu pakanci bisa ngilikan patani anu keur pepelakan tatanén, ngagemukan tatanén reujeung panén lamun keur kaparengan dina waktuna. Salian ti tatacara ngokolakeun pepelakan, ditambah kumaha carana ngokolakeun hasil tatanén ngagunakeun tatacara tradisional saperti kumaha carana nyieun gula kawung, nutuan paré, ngasakan kadaharan di hawu, nyieun surabi, jeung nu lianna.

Salian cara ngokolakeun pepelakan reujeung hasilna, anu pakanci ogé bisa hareureuy ngaheureuykeun kaulinan barudak baheula kayaning ayun-ayunan tina awi, kokolécéran, jeung sosorodotan. Pikeun anu hayang nyieun suling ogé disadiakeun, kumaha carana nyieun suling. Atawa anu hayang nyieun aanyaman tina awi ogé bisa diajar.

Pikeun anu mikaresep kana kagiatan di luar gedong (outbond), di Kampung Ladang ogé nyadiakeun tempat jeung pasilitasna. Kagiatan outbond saperti flying fox, kémping atawa naék ka tempat anu leuwih jangkung (nanjak) bisa dilumangsungkeun di Kampung Ladang.

Nurutkeun inpo anu disadiakeun di lokana, Kampung Ladang téh miboga kahayang pikeun ngawanohkeun budaya tatanén urang Sunda atawa urang Sumedang reujeung budaya Sunda. Kalawan nyokot motto ‘Kearifan Lokal Ditengah Budaya Global‘, unggal kagiatan anu dilumangsungkeun di Kampung Ladang miboga niléy-niléy tradisi jeung budaya (hususna budaya Sunda) bari henteu nyapirakeun kana majuna jaman.

Pikeun anu panasaran atawa hayang apal ka Kampung Ladang bisa langsung waé ngajugjug ka Kampung Ladang di Désa Margalaksana-Pasir Peti atawa ngaliwatan kantor pemasaranana di Jalan Raya Pangéran Kornél Nomer 89 Samoja Sumedang. Nomer teleponna 0261-210626, atawa ngaliwatan sérélék di zulfiadi@ladangview.com.

Milih Wawakil Padaratan Éropah ka Piala Dunia 2014


Wewengkon padaratan Éropah kabagéan hancengan 13 nagara. Pikeun milihna, FIFA geus nangtukeun carana. Anggahota FIFA anu aya di wewengkon Éropah anu jumlahna 53 nagara téh baris ngalakonan tatanding anu diwengku ku salapan grup. Unggal grupna dieusi ku genep nagara (kajaba grup panungtungan ngan ukur dieusi ku lima nagara). Tina hasil tatanding anu ngagunakeun sistim kompetisi penuh ieu, anu jadi jawara ti unggal grup baris lulus langsung ka babak puncer Piala Dunia 2014 di Brasil.

Nagara anu aya di wewengkon padaratan Eropah
Nagara anu aya di wewengkon padaratan Eropah

Sedengkeun pikeun marebutkeun opat hancengan sésana baris diparebutkeun ku dalapan nagara anu jadi jawara kadua unggal grup. Tina salapan nagara anu jadi jawara kadua unggal grup bakal dipilih dalapan nagara anu niléyna pangalusna pikeun diadu marebutkeun opat hancengan sésa. Cara tatandingna sarua reujeung nalika tatanding di grup, di tempat sorangan reujeung nyorog ka nagara lawanna.

Grup No Nagara
Grup A 1 Bélgia
2 Kroasia
3 Skotlandia
4 Sérbia
5 Wales
6 Makédonia
Grup B 1 Itali
2 Dénmark
3 Republik Céko
4 Bulgaria
5 Arménia
6 Malta
Grup C 1 Jérman
2 Swédia
3 Irlandia
4 Austria
5 Kazakstan
6 Faroe
Grup D 1 Walanda
2 Turki
3 Rumania
4 Hungaria
5 Éstonia
6 Andora
Grup E 1 Norwégia
2 Swiss
3 Islandia
4 Slovénia
5 Albania
6 Siprus
Grup F 1 Portugal
2 Rusia
3 Azérbaijan
4 Irlandia Kalér
5 Israél
6 Luksemburg
Grup G 1 Yunani
2 Slovakia
3 Bosnia
4 Lithuania
5 Latvia
6 Liechtenstein
Grup H 1 Inggris
2 Polandia
3 Ukraina
4 Monténégro
5 Moldova
6 San Marino
Grup I 1 Spanyol
2 Perancis
3 Finlandia
4 Georgia
5 Bélarusia

(Gambar meunang nginjeum ti FIFA.com)

Gantung Déngéeun


Mangsa keur nemenna dongéng dina radio, taya deui anu dianti-anti téh salian ti hayang gera ngadéngékeun tuluyan dongéng anu kapegat waktu dina waktu kamarina. Panasaran hayang gera apal terusnana. Dongéng anu dipidangkeun kunu ngadongéng kayaning Wa Képoh, Mang Jaya, Mang Bahar jeung anu lianna, kacida dipikameumeutna. Mangsa harita mah taya deui acara hiburan téh salian ti acara anu disiarkeun dina radio. Dongéng jadi salasahiji pangeusi acara anu dipikameumeut. Dina mangsa pasosoré, sababaraha galura radio osok nyiarkeun dongéng. Sakalian ngareureuhkeun kacapé satutasna mulang ti pacabakan séwang-séwangan, ngadéngékeun radio jadi acara pangbeberah jeung hiburan anu haratis.

Barudak ngariung ngadengekeun radio
Barudak ngariung ngadengekeun radio

Ngadéngékeun acara dongéng dina radio, henteu nempo di budak atawa kolot. Kolot budak ogé pada-pada mikaresepna kana acara dongéng téh. Lamun dina waktu prung acara dongéng disiarkeun, biasana mah mani maranco kana radio. Hayang jelas kumaha jujutan caritana. Supaya henteu tinggaleun kana jalanna carita dongéng. Ditengetan sagala rupa galur caritana.

Ngan hanjakal keur pogot manco téh osok kapegat ku iklan heula. Matak meuraykeun implengan ngeunaan jalan caritana. Sanajan iklanna ngan sakeudeung ogé angger waé matak ngaganggu. Sanggeus iklan réngsé mah pogot deui kana dongéngna. Anu matak ngaganggu pisan mah lain iklan, kétang. Lamun waktuna ngadongéng geus béak, matak hanjelu pisan. Waktu ngadongéng anu ngan ukur sajam téh kacida samporétna pikeun medarkeun galur carita dongéng. Asa kakara medarkeun caritaan, geus béak deui waktu téh. Matak hanjelu lamun keur pogot nengetan jalanna carita, kapegat ku waktu anu érép. Matak panasaran jeung hayang gera apal kumaha tuluyanana. Panasaran hayang gera apal baris kumaha carita saterusna.

(Gambar meunang nginjeum ti liputan6.com)