Miara Budaya Sunda di SMK Muhammadiyah 4 Bandung


Lokawarta Okezone ngébréhkeun yén di hiji sakola anu aya di wewengkon Ciléngkrang dayeuh Bandung nyieun kawijakan pikeun ngagunakeun pakéan adat pikeun sakabéh pangeusi éta sakola. Salian nyieun kawijakan ngeunaan pakéan, ogé aya kawijakan pikeun ngadahar kadaharan tradisional Sunda ditambah ngagunakeun Basa Sunda. Kawijakan anu dipaké unggal poé Rebo ieu téh dijieun pikeun ngarojong kawijakan pamaréntah dayeuh Bandung (Perda) ngeunaan ngagunakeun Basa Sunda dina poé Rebo.

Ka hareupna, unggal poé Rebo pikeun barudak lalaki jeung guru lalaki baris maraké pakéan pangsi anu rupa singsarwa hideung. Sedengkeun pikeun barudak awéwé jeung guru awéwé kudu maraké kabaya Sunda. Dina poé éta, barudak awéwé ogé bakal meunang giliran pikeun ngajualan kadaharan tradisional Sunda kayaning cuhcur, surabi, comro jeung inumanana kayaning bajigur, lahang jeung céndol.

Gambaran barudak sakola marake kabaya
Gambaran barudak sakola marake kabaya

Ieu kawijakan téh, cenah mah, pikeun melakeun deui niléy-niléy tradisi Sunda anu geus mimiti laleungitan tina kahirupan hususna barudak ngora. Pikeun ngajaga budaya jeung tradisi Sunda anu mimit kaeléd ku budaya luar.

Kawijakan ieu dikaluarkeun kalawan dimimitian ku ayana acara pagelaran kasenian katut kadaharan tradisional Sunda di buruan sakola dina ping 30 Oktober kamari. Ieu acara diluuhan ku wawakil ti Dinas Pendidikan dayeuh Bandung, tokoh masarakat Sunda jeung anggahota DPRD dayeuh Bandung.

(Gambar meunang nginjeum ti internet)

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s