Buku Panduan Belanja Sumedang 2014


Ayana poroyék gedé anu keur dipaju ayeuna di wewengkon Sumedang, bakal mangaruhan kana mekarna kaayaan sosial jeung ékonomi hususna di Sumedang. Poroyék anu keur dipaju nyaéta jalan tol Cisumdawu, bendungan Jatigedé katut bandara Kertajati di Majalengka bakal mangaruhan kana kaayaan sosial jeung ékonomi ka hareupna. Pangaruhna éta poroyék téh bisa mawa akibat anu alus, bisa ogé mawa akibat anu goréng. Gumantung ka saha jeung kumaha nyanghareupanana.

Buku Panduan Belanja Sumedang 2014
Buku Panduan Belanja Sumedang 2014

Pikeun nyanghareupan éta kaayaan, diperlukeun cara jeung média anu cocog. Salasahiji média anu dipandang loyog pikeun éta nyanghareupan téh nyaéta dipedalkeunana Buku Panduan Belanja Sumedang 2014. Buku ieu dijieun kalawan miboga tujuan pikeun ngawanohkeun rupa-rupa usaha anu aya di Sumedang kalawan anu ditojona mangrupakeun masarakat potensial anu jumlahna kurang leuwih 25 rébu urang. Jadi buku ieu, sakumaha ngaranna, dieusi ku daptar rupa-rupa usaha hususna usaha anu aya di wewengkon Sumedang. Kauntungan anu bisa dicokot ku anu ngeusi ieu buku diantarana waé:

  • Ngajaulna brand awareness, supaya usaha jeung produkna téh bisa leuwih dipikawanoh ku masarakat dina ambahan anu leuwih lega.
  • Customer acquisition: nambahan langganan anyar.
  • Costumer retention: leuwih ngaraketkeun anu geus jadi langganan.
  • Ningkatna jujualan.

Atuh, pikeun anu miboga usaha, arék naon waé jinis usahana, taya salahna pikeun ngeusian ieu buku. Data ngeunaan jinis usaha kalawan inpo penting pangrojongna baris dicatet dina ieu buku. Supaya anu maca ieu buku bisa meunangkeun inpo anu mundel.

Pikeun inpo leuwih mundel ngeunaan Buku Panduan Belanja Sumedang 2014 ieu, bisa ngaliwatan média sosial pésbuk di lambaran Panduan Belanja Sumedang 2014, atawa akun twitter di @PBS2014. Bisa ogé ngaliwatan telepon ka nomer 085220053434.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s