Komodo Edit 5.2, Pakakas Paranti Ngopé Tulisan Blog


Bisa medalkeun tulisan dina blog kacida resepna lamun bisa norolang kekecapanana kalawan mayeng tulisanana. Naon anu aya dina pikiran bisa dikedalkeun kalawan mérélé sacéwéréléna. Ngantét unggal hurup jadi kecap, ngaranggeuy kecap jadi kalimah, ngantaykeun kalimah jadi paragrap, katut numpuk paragrap jadi bundelan tulisan mandiri. Mungguh kitu kaayaan anu dipiharep.

Hanjakal henteu bisa kitu salawasna. Aya kalana panyakit ngabarungsinang téh eunteup dina diri: dina pikiran, dina teuteupan jeung dina ramo. Aya kalana naon anu keur nyangkaruk dina pipikiran henteu bisa langsung dikedalkeun, komo deui jadi tulisan. Pamanggih ngeunaan tulisan anu hayang dipedalkeun mah aya atawa loba, ngan hanjakal osok bingung kumaha ngaranggeuykeunana dina mangrupa tulisan. Atawa nalika arék prung nulis, osok bingung ti mana heula mimitina: arék bagéan mana anu dijadikeun ujungna jeung mana puhuna. Malahan leuwih jauhna mah, aya mangsana butek pisan ngeunaan naon anu hayang ditulisan. Euweuh kelemeng-kelemengna ngeunaan naon anu arék dituliskeun.

Aplikasi Komodo Edit 5
Aplikasi Komodo Edit 5

Kusabab kitu kacida penting diayakeunana parabot atawa pakakas pikeun ngopé tulisan. Parabot anu bisa dipaké pikeun nyatet sagala rupa pamanggih kalawan gampang. Sagala hal anu aya dina pikiran bisa dicatet ngagunakeun éta pakakas, saméméh hal anu dipikiranana ngaleungit. Lamun baheula mah bisa diibaratkeun buku catetan leutik. Ngan ayeuna mah apanan geus jamanna komputer, sagala hal bisa dipigawé kalawan maké bantuan komputer. Kaasup pikeun cutat-catet.

Salasahiji pakakas anu bisa dipaké pikeun nyatet rupa-rupa tulisan nyaéta aplikasi Komodo Edit 5. Sabenerna mah loba kénéh aplikasi séjén anu bisa dipaké pikeun pangabutuh anu sajinis saperti Evernote jeung anu séjénna. Milih aplikasi Komodo Edit pikeun ngopé tulisan dina blog téh leuwih condong kana pilihan pribadi ieu mah. Lain pilihan anu objektip.

Milih Komodo Edit téh kusabab bisa ngokolakeun tulisan kalawan gampang. Rupa-rupa tulisan disa dikumpulkeun dumasar kana ranggeuyanana (katagori). Ranggeuyanana dina mangrupa map (folder). Ngaliwatan bagéna jandéla Projects (Left Pane), map anu aya dina poroyék tulisan bisa dipikanyaho jeung diaksés kalawan gampang. Aplikasina lumayan hampang (hampang pisan mah henteu). Ditambah ogé bisa dipaké pikeun ngokolakeun tulisan kode program kayaning php, html, Javascript, Tcl jeung basa pemrograman séjénna.

Ngaliwatan aplikasi Komodo Edit ieu, rupa-rupa tulisan dina blog Kampung Ciburuan dicatet. Sanajan henteu kabéhanana (da henteu ti anggalna ngagunakeunana).

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s