Saémbara Antologi Puisi 100 Pucuk Penyair Sumedang


Pikeun ngamekarkeun kasusastraan di Sumedang hususna ngeunaan sastra sajak (puisi), Sirung Sastra salaku wadah pikeun anu mikaresep sastra di Sumedang ngayakeun saémbara ngarang sajak (puisi) anu dijejeran ‘Sayembara Antologi Puisi 100 Pucuk Penyair Sumedang’. Sing saha waé anu mikaresep kana sajak atawa puisi bisa ngirimkeun karanganana/beubeunanganana ka Sirung Sastra Sumedang. Hasilna baris dibukukeun dina Antologi 100 Pucuk Penyair Sumedang. Nurutkeun inpo anu diancokeun din média pésbuk, sarat anu kudu dicumponan pikeun ngiluan kana ieu saémbara téh nyaéta:

 1. Eusina bébas bisa ngeunaan kahirupan sosial, pulitik, ékonomi, budaya, réligi, jeung asmara kalawan latarna di Sumedang.
 2. Lobana sajak/puisi anu dijieunna tilu nepikeun lima siki sajak kalawan ngagunakeun Bahasa Indonésia atawa Basa Sunda.
 3. Paling panjang 17 baris.
 4. Dilengkepan ku data singket ditambahan ku scan KTP atawa Kartu Pelajar.
 5. Wangunan payil anu dikirimkeunana .rtf.
 6. Sajak bisa dikirimkeun ngaliwatan sérélék ka alamat sirungsastra@gmail.com atawa ngalowatan pos ka alamat Perum Jatihurip Blok 5 No. 46 Kode Pos 45300.
 7. Sajak dikumpulkeun paling elat dina ping 16 Nopémber 2013.
 8. Sajak/puisi anu dikirimkeun jadi milik panata calagara (panitia) kalawan hak cipta tetep bogana anu nulis/ngarang.
 9. Nyitak ieu buku sipatna henteu komersil, pikeun pangarang sajak/puisi anu beubeunanganana diasupkeun kana ieu buku baris meunang bagéan hiji buku salaku tanda geus dicitak.
 10. Sajak/puisi anu asup bakal dikurasi ku déwan kurator.
 11. Engkéna karangan anu lulus bakal dibéwarakeun.
Saémbara Antologi Puisi 100 Pucuk Penyair Sumedang
Saémbara Antologi Puisi 100 Pucuk Penyair Sumedang

Harepanana mah cenah, ku mucunghulna ieu antologi téh bisa jadi jalan pikeun ngalalanyah deui sastra sajak atawa puisi hususna di Sumedang. Pikeun inpo leuwih mundel bisa ngilikan catetan Kang Windu Mandela.

Advertisements

2 thoughts on “Saémbara Antologi Puisi 100 Pucuk Penyair Sumedang

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s