Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2013


Kalawan ngagunakeun tempat di di Gedong Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, babak panungtungan/puncer pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat taun 2013 baris dilumangsungkeun. Acara baris dimimitian dina jam tujuh peuting, poé Rebo ayeuna. Sakumaha taun-taun saméméhna, pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat anu dipagelarkeun ku Diparbud Propinsi Jawa Barat diiluan ku utusan unggal Kabupatén jeung Kota anu aya di Jawa Barat. 27 Kabupatén Kota anu aya di Jawa Barat ngirimkeun sapasang utusanana (mojang jeung jajaka).

Babak puncer Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat di Sabuga
Babak puncer Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat di Sabuga

Ranggeuyan acara pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2013 ieu sabenerna mah geus dimimitian ti ping 1 Oktober. Loba kagiatan anu dilumangsungkeun kalawan diiluan ku pamilon Mojang Jajaka ieu, kaasup acara ‘Unjuk Kabisa’ anu geus dilumangsungkeun dina ping 7 Oktober di Grand Hotél Preanger. Dina acara ieu unggal pamilon mintonkeun pangabisa séwang-séwangan anu jadi andelanana atawa ngawakilan daérahna.

Dina poéan panungtungan baris dipilih sababaraha jinis pinilih luyu reujeung katagorina. Pikeun entragan taun 2013 ieu aya sababaraha katagori Mojang Jajaka pinilih. Ceuk inpo anu dikaluarkeun ku akun twitter Mojang Jajaka Jabar mah aya genep katagori anu baris dipilih saha anu jadi pinilihna. Genep katagori ieu ngawakilan Dinas anu aya di Jawa Barat.

  1. Mojang Jajaka Cinta Andini ti Dinas Peternakan Propinsi Jabar.
  2. Mojang Jajaka Intelegensia ti Dinas Pendidikan Propinsi Jabar.
  3. Mojang Jajaka Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ti Dinas Kesehatan Propinsi Jabar.
  4. Mojang Jajaka Taat Pajak ti Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jabar.
  5. Mojang Jajaka Lingkungan Hidup ti BPLHD Propinsi Jabar.
  6. Mojang Jajaka Motékar ti Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jabar

Pikeun Mojang Jajaka unggal anu jadi pinilih pikeun unggal katagori, salian ti icikibung di Dinas Ppariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat ogé baris icikibung di dinas anu jadi pinilihna.

Salian ti genep anu éta cenah mah aya katagori tambahan anu disebutna Mojang Jajaka Kameumeut. Pikeun jadi pinilih dina katagori ieu mah gampang, nyaéta kudu paloba-loba anu milih ti golongan masarakat umum. Aya hiji loka anu dipaké pikeun milih Mojang Jajaka katagori ieu nyaéta ngaliwatan eVoting.

Panasaran saha anu baris jadi pinilih Mojang Jajaka entragan 2013 ieu? Tungguan waé engké peuting.

(Gambar meunang nginjeum ti akun MokaJabar)

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s