Karuhun Sumedang Baris Ngariung di Gunung Lingga


Nurutkeun rarancang, saméméh bendungan Jatigedé dicaian sakabéh situs anu aya di wewengkon anu kakeueum ku bendungan téh kudu geus dipindahkeun. Sababaraha situs hususna titinggal karuhun Sumedang baheula anu dikaramatkeun, diusahakeun pikeun dipindahkeun ti tempat aslina ka tempat anu anyar.

Ka mana atuh mindahkeunana?

Meunang béja mah cenah mindahkeunana téh ka wewengkon Gunung Lingga. Gunung Lingga anu jadi tempat dimakamkeunana Prabu Tajimaléla, baris jadi tujuan mindahkeun rupa-rupa situs ti wewengkon anu kaeléb cai bendungan Jatigedé. Atuh, ka hareupna mah karuhun Sumedang anu sumebar di sababaraha kacamatan téh téh baris ngariung di Gunung Lingga. Atuh pikeun anu miboga maksud pikeun jaroh atawa nyekar ka karuhun Sumedang henteu kudu udar-der deui, kari muru waé ka Gunung Lingga.

Perenahna tempat tujuan mindahkeun situs Sumedang
Perenahna tempat tujuan mindahkeun situs Sumedang
Lebah dituna cenah mah
Lebah dituna cenah mah

Ngan lain harti kabéhanana bakal ngariung di mumunggang Gunung Linggana. Nurutkeun obrolan nalika nganjang ka Batu Dua Cimarga/Linggajaya, cenah aya tempat di lebakeun Batu Dua anu dibeuli ku pamaréntah anu baris dijadikeun tempat situs. Perenahna di gigireun (katuhueun) jalan anyar anu nepungkeun Kasongambang jeung Batu Dua. Lamun kitu mah, lain ngariung di mumunggang Gunung Lingga, tapi di wewengkon Gunung Lingga.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s