Pasanggiri ‘Blogger Dukung PLN Bersih’


Dina raraga mapag Poé Listrik Nasional anu ka-68, PT. PLN gawé bareng jeung BLOGdetik ngayakeun pasanggiri blog. Pasanggiri anu dijejeran ku ‘Blogger Dukung PLN Bersih’ ieu baris marebutkeun hadiah anu jumlah-jamléhna 31 juta.

Pasanggiri 'Blogger Dukung PLN Bersih'
Pasanggiri ‘Blogger Dukung PLN Bersih’

Sing saha waé bisa ngiluan kana ieu pasanggiri, asal urang Indonésia kalawan henteu diwawatesan ku umur. Anu pentingna mah miboga blog pikeun ngiluan kana ieu pasanggiri. Jinis blogna bébas bisa di BLOGdetik, blogspot, wordpress, kompasiana atawa anu séjénna. Pikeun anu pamilon anu ngagunakeun blog di BLOGdetik baris diasupkeun kana HOT BLOG. Tata cara séjénna anu kudu ditedunan ku pamilon kana ieu pasanggiri diantarana waé:

 1. Pamilon kudu nuturkeun (jadi follewer) akun twitter @blogdetik katut akun @pln_123. Salian ti éta kudu ‘mikaresep’ (like) lambaran pésbuk BLOGdetik.
 2. Pamilon kudu ngasupkeun banner PLN Bersih anu disadiakeun di sisi lambaran blog atawa dina jero pedalan.
 3. Lamun dina pedalanan aya kecap PLN, pamilon kudu numbukeun éta kecap ka loka http://www.plnbersih.com atawa http://www.pln.co.id. Sedengkeun lamun aya kecap BLOG, kudu ditumbukeun ka loka http://www.blogdetik.com.
 4. Tulisan anu dipedalkeunana lain meunang niron tinu séjén. Lamun aya bagéan tulisan meunang niron, kudu disebutkeun sumberna.
 5. Tulisan anu dipedalkeun kudu dina wangunan Bahasa Indonésia.
 6. Judul jeung panumbu tulisan dibagikeun ngaliwatan Twitter kalawan nyabitkeun @pln_123 jeung @blogdetik dirarangkénan ku pananda (hastag) #PLNBersih.
 7. URL lengkep tulisanana ogé kudu dikirimkeun ngaliwatan form di lambaran Daftar.
 8. Tulisan henteu meunang ngarempak kana tetekon beubeunang batur Hak Kekayaan Intelektual batur.
 9. Eusi tulisan henteu meunang nyabit-nyabit perkara pulitik jeung SARA.

Ngeunaan waktu pasanggirina dimimitian dina ping 4 Oktober nepikeun ka ping 27 Oktober 2013. Anu jadi pinunjul ieu pasanggiri baris ditangtukeun dina ping 28 – 30 Oktober, kalawan dibéwarakeun dina ping 31 Oktoberna. Anu diniléyna mah ngeunaan eusi tulisanana, kasaluyuanana reujeung jejer anu geus ditangtukeun, ayana kecap anu jadi konci dina tulisan katut wangunan tulisanana. Ari anu nganiléyna mah tim ti BLOGdetik katut tim Humas PT. PLN.

Pamilon anu ngiluan kana ieu pasanggiri baris marebutkeun panglélér mangrupa duit. Panglélérna baris dibagikeun ka sababaraha pamilon anu jadi pinunjul, nyaéta:

 1. 10 juta pikeun saurang pinunjul kahiji.
 2. Sajuta séwang pikeun sapuluh urang pinunjul kadua.
 3. 500 rébu séwang pikeun sapuluh urang pinunjul katilu.
 4. Voucher listrik pra bayar anu gedéna 250 rébu séwang pikeun sapuluh urang pinunjul saterusna.
 5. Voucher listrik pra bayar anu gedéna 100 rébu pikeun 27 urang pinunjul saterusna.

Salian ti éta, pikeun sapuluh urang pamilon anu daftar katut medalkeun tulisan pangheulana baris meunangkeun voucher litrik pra bayar saratus rébu séwang.

Pikeun inpo leuwih mundel bisa langsung waé ngalongok ka loka akudanpln.blogdetik.com.

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s