Kajawaraan Paralayang Piala Dunia 2014 Dilumangsungkeun di Sumedang?


Dilumangsungkeunana kajawaraan Paralayang Pra Piala Dunia Batu Dua Open di Batu Dua Désa Cimarga/Linggajaya Sumedang, mawa hawa anu alus pikeun ka hareupna. Nalika kajawaraan Paralayang Piala Dunia taun 2014 bakal dilumangsungkeun di nagara Indonésia, wewengkon Batu Dua miboga kasempetan pikeun dijadikeun tempat kajawaraanana. Sakumaha anu diinpokeun ku sababaraha kalawarta di mandala maya, tempat anu baris dipaké pikeun lumangsungna kajawaraan Paralayang Piala Dunia taun 2014 bakal dibadamikeun di Bali dina bulan Pébruari 2014. Reujeung dilumangsungkeunana kajawaraan Pra Piala Dunia 2013 di Batu Dua, satutasna dilaumangsungkeun di Painan Sumatera Barat, mangrupakeun ranggeuyan acara dina raraga mapag kajawaraan Piala Dunia Paralayang 2014. Indonésia hayang ngabuktikeun yén urang Indonésia ogé bisa ngayakeun ieu kajawaraan kalawan lungsur-langsar.

Atlet paralayang ngapung di Batu Dua
Atlet paralayang ngapung di Batu Dua

Lamun kajawaraan paralayang di Batu Dua ieu bisa lumangsung kalawan lungsur-langsar, jadi hiji modal anu alus pikeun nangtukeun di mana tempat lumangsungna kajawaraan Piala Dunia Paralayang 2014. Kahayang Sumedang pikeun jadi tempat lumangsungna kajawaraan Piala Dunia Paralayang 2014 ieu meunang pangrojong ti Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo. Nalika ngadongdon ka Sumedang jeung paamprok jonghok jeung gegedén Sumedang dina poé Senén di Gedong Nagara, Pa Menteri nétélakeun pangrojongna. Cenah, Sumedang miboga kasempetan pikeun ngalumangsungkeun kajawaraan Piala Dunia 2014.

Lamun téa mah bener kajawaraan Piala Dunia Paralayang 2014 bisa dilumangsungkeun di Sumedang, atuh beuki loba anu ngadongdon ka Sumedang. Sanajan mimitina mah ngan ukur pikeun lalajo anu ngiluan kajawaraan, béh dituna bisa dijadikeun jalan ngawanohkeun wisata Sumedang ka urang luar Sumedang. Komo deui lamun éndahna wewengkon Batu Dua, anu dijadikeun tempat kajawaraanana bisa dibebenah jeung dialusan deui. Pangpangna jalan anu digunakeun pikeun ngajugjug ka wewengkon Batu Dua.

Nilik kana kasempetan ieu, pamaréntah Sumedang geus ngajangjikeun pikeun ngabebenah wewengkon Batu Dua kaasup jalanna. Jalan pikeun ngajugjug ka Batu Dua bakal dibebener deui. Pon kitu deui reujeung wewengkon sabudeureunana, baris dibebenah ku jalan melakan tatangkalan jeung ngajak masarakat sabudeureun pikeun ngilu icikibung ngawangun Batu Dua jadi tempat paralayang.

Advertisements

2 thoughts on “Kajawaraan Paralayang Piala Dunia 2014 Dilumangsungkeun di Sumedang?

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s