Turun di Sawah, Digimbung Warga


Geus ilahar lamun aya kajadian anu anéh atawa kakara manggihan (kakara kajadian) osok mawa kapanasaran anu antukna jadi hayang apal. Sanajan éta kajadian téh pikeun sawaréh mah mangrupakeun hal biasa atawa henteu anéh.

Ngapung di Batu Dua, turun di Cipaku
Ngapung di Batu Dua, turun di Cipaku

Nalika aya atlét paralayang anu kukurilingan bari ngahandapan muru ka patempatan di deukeuteun lembur, urang lembur jadi gujrud papada panasaran jeung hayang apal aya naon. Saha jeung ti mana anu murag (pajarkeun téh murag) di sawah bari mamaké parasut téh, jeung kumaha kaayaanana. Teu anéh lamun loba anu ngadon ngadongdon ka tempat turunna atlét paralayang di tengah sawah anu keur garing. Ti béh wétannna, ti béh kalérna, teu tinggaleun ti béh kulon jeung kidulna, murudul muru ka sawah. Teu di kolot teu di budak anu panasaran jeung henteu apal aya naon-naonna muru ka tempatna.

Atuh atlét anu kakara turun ka sawah téh langsung digimbung ku urang lembur. Ahirna dikurilingan ku anu hayangeun apal saha jeung kumaha kaayaanana. Anu digimbungna mah anteng waé mémérés parasit anu kakara dipakéna supaya henteu ngayang. Anu ngagimbung beuki ngalobaan. Ngan henteu nepikeun ka ngaganggu mah, ngadon ngurilingan wungkul. Ahirna mah sababaraha urang warga ngilu mantuan mérésan parasit, sanajan atlétna henteu ngomong nanaon. Sigana mah henteu ngartieun kana basa anu keur digunemkeun ku urang dinya. Apanan atlét anu ngiluan téh lobana mah asalna ti luar nagri.

Ngan, tungtungna mah waktu ditanya ku urang dinya, anjeunna ngajawab ogé. Malahan lamun teu salah mah ngajawabna téh ku Basa Sunda. Kapanasaran warga saeutikna bisa kajawab ngeunaan saha jeung kumaha kajadianana.

Nyobaan Ngapungkeun Paralayang di Batu Dua


Sababaraha poé kiwari, urang Sumedang dihémengkeun ku ayana parasit anu ngapung di awang-awang Sumedang. Parasit naon jeung asalna ti mana? Geningan parasit anu ngapung téh taya lian ti atlét paralayang anu keur nyobaan ngapungkeun paralayang ti Batu Dua Sumedang. Atlét paralayang anu arék ngiluan kana kajawaraan paralayang Pra Piala Dunia Batu Dua Open, nyobaan tempat anyar pikeun ngapungkeun paralayang.

Saméméh dilumangsungkeunana kajawaraan paralayang éta, atlét dibéré waktu pikeun nyobaan tempat ngapungkeun paralayang di Batu Dua.