Ngapung di Batu Dua, Turun di IPP Sumedang


Kapinunjulanana ngapungkeun paralayang di wewengkon Batu Dua mah cenah bisa lila ngapung di awang-awangna katut ambahanana anu lega. Teu anéh lamun pernah aya anu ngapungkeun paralayang di Batu Dua turunna téh di wewengkon Jatiwangi Majalengka. Malahan aya anu turunna di wewengkon Bandung, cenah mah. Salian ti éta arah angin (nujuna angin ka mana) bisa diperkirakeun, henteu pabaliut ka mana waé. Kabeneran ayeuna (mangkukna mangsa ulin ba Batu Dua, cenah angin asalna ti belah kidul/wétan).

Kajawaraan paralayang Pra Piala Dunia Batu Dua
Kajawaraan paralayang Pra Piala Dunia Batu Dua

Pakaitna reujeung kajawaraan paralayang Pra Piala Dunia di Batu Dua, nurutkeun rarancang paralayangna bakal turun di IPP (Induk Pusat Pemerintahan) Sumedang. Mimiti ngapungna di Batu Dua, nuju ka dayeuh Sumedang, terus turun di IPP Sumedang.

Pikeun ngarojong kana ieu kajawaraan, nurutkeun inpo anu diancokeun ku Tribunnews.com, salila saminggu ka hareup awang-awang di wewengkon Sumedang baris beresih tina kapal ngapung anu ngadon ngaliwat. Salila lumangsungna kajawaraan paralayang, kapal anu biasa ngaliwat ka awang-awang Sumedang dipiharep henteu ngapung ngaliwatan Sumedang. Hal ieu téh pikeun nyingkahan perkara anu henteu dipiharep saperti cilakana pilot paralayang kusabab parasitna ngagulung katiup angin tina kapal ngapung.

Pikeun lungsur-langsarna ieu kajawaraan, ogé dirojong ku tim komunikasi, tim pikeun nulungan anu cilaka, paramédis jeung tim tukang mapagkeun. Tim komunikasi dibantu ku Orari, rescue ti tim SAR katut organisasi Pencinta Alam, paramédis ti Rumah Sakit jeung Dinas Kesehatan, sedengkeun tukang mapagkeun ngagunakeun mobil double-cabin ti Polrés Sumedang.