Hunting Photo Batu Dua Open Sumedang


Acara néangan potrét (Hunting Photo) anu pangalusna baris diayakeun dina kajawaraan paralayang Batu Dua Open Sumedang. Anu mikaresep kana popotrét mah, sigana ulah nyapirakeun ieu acara. Arék tukang potrét propésional atawa anu masih kénéh diajar, bisa ngiluan. Jinis kamera anu dipake motretna, bébas. Henteu kudu miboga kaméra anu alus (kaméra DSLR) waé anu bisa ngiluan téh. Dalah anu miboga kaméra biasa ogé (kaméra pokét) bisa ngiluan. Anu miluan ogé henteu dibeungbeuratan ku waragad pikeun daptarna. Saha waé bisa ngiluan kalawan haratis.

Hunting Photo Batu Dua Open Sumedang
Hunting Photo Batu Dua Open Sumedang

Anu arék ngiluan kana ieu acara kudu daptar heula ka sekretariat di jalan Pacuan Kuda No. 10 Sumedang. Waktu daptarna mimiti ping 22 nepikeun ka 28 Séptémber 2013. Anu geus daptar baris dibéré tanda pangwanoh (ID Peserta) anu kudu dicokot di sekretariat dina ping 28 Séptémber. Ngeunaan waktu néangan potrétna dina ping 29 Séptémber nepikeun ka ping 1 Oktober 2013.

Hasil atawa beubeunanganana kudu diunggahkeun ka loka pésbuk dina Galery Foto-foto jeung KONGKOW PHOTOGRAPHER & MODEL SPOT [o] kalawan ukuran (résolusi) potréta 720 piksel. Payilna kudu dikirimkeun ka panitia paling elatna dina ping 2 Oktober 2013 dina wangunan JPEG diteundeun dina CD. Saurang pamilon ngan ukur ngirimkeun hiji payil potrét. Potrét beubeunangan téh teu meunang dirobah/diropéa kajaba ngan ukur sawates ngarobah cahaya (sharpening, color balance jeung saturasi) atawa motong gambar.

Potrét baris dititénan jeung diajénan dina perkara alusna sacara teknis, éstétika jeung gampang susahna potrét. Hasilna, potrét pangalusna baris dilélér pangajén mangrupa duit. Jawara kahijina bakal meunangkeun duit sayuta, jawara kaduana bakal meunangkeun duit 750 rébu, katut katiluna 500 rébu. Salian ti éta, 20 potrét pangalusna bakal dipidangkeun di Auto Photography.

Pikeun inpo leuwih sampurna bisa langsung tatanya ka panitia atawa ngaliwatan telepon ka Agus di nomer 0856241326666 jeung pin BBM 266CA45F atawa Krisna di nomer 089657367367 jeung pin BBM 317102C8.

(Gambar meunang nginjeum ti pesbuk Tommy Darmanto)