Mikawanoh Sajarah Sumedang dina Gempungan Grup Pésbuk Sumedang Tandang


Sakumaha rarancang anu geus dijieun saméméhna, dina poé Ahad ping 22 Séptémber 2013, Grup Sumedang Tandang di pésbuk ngayakeun gempungan atawa riungan anu munggaran. Nurutkeun inpo susulan, tempatna lumangsungna lain di alun-alun Sumedang tapi dialihkeun ka Gedung Negara di komplék Musieum Geusan Ulun Sumedang. Ngan dina prak-prakanana, ieu acara téh dilumangsungkeunana di Gedong Sri Manganti Musieum Geusan Ulun. Kebeneran pihak musieum nyadiakeun tempat jeung waktu pikeun riungan kalawan diluuhan ti pihak musieum. Pasosoréna acara dimimitian ku mikawanoh ngeunaan sajarah Sumedang. Ti pihak musieum ngaguar ngeunaan sajarah ngeunaan Sumedang ti mimiti jaman Karajaan nepikeun ka jadi Kabupatén.

Saregep mikawanoh sajarah Sumedang
Saregep mikawanoh sajarah Sumedang

Sanggeus ngaguar sajarah, diteruskeun ku nguriling ka unggal gedong anu jadi tempat neundeun rupa-rupa barang titinggal sajarah Sumedang. Ngilikan naon waé anu aya di jero musieum. Ti mimiti rupa-rupa duit ti jaman Walanda nepikeun ka ayeuna, pancakaki (Babon) Karajaan Sumedang, rupa-rupa buku jieunan jaman baheula, rupa-rupa pakarang paranti perang, makuta Binokasih, alat kasenian nepikeun ka karéta Naga Paksi.

Oléh-oléh anu lumayan mucekil, iraha deui atuh mikawanoh sajarah Sumedang téh. Salaku urang Sumedang kacida payusna lamun apal kana sajarah Sumedang. Salasahiji sumber sajarah ngeunaan Sumedang téh nyaéta di musieum ieu. Sanajan henteu bisa kaguar kabéhanana, sahanteuna aya dadasar pikeun leuwih mikawanoh Sumedang. Geningan ngaguar sajarah mah henteu cukup ku waktu sajam dua jamn. Sugan ka hareupna bisa leuwih mikawanoh deui Sumedang. Lamun henteu dipikawanoh ku urang, nya ku saha deui…?

Advertisements

2 thoughts on “Mikawanoh Sajarah Sumedang dina Gempungan Grup Pésbuk Sumedang Tandang

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s