Éndahna Wewengkon Batu Dua


Sanajan ngajrek mah teu jauh ti Sumedang jeung masih kaasup warga Sumedang, tacan kungsi ari nyobaan ngalongok wewengkon Batu Dua di Cisitu mah. Kungsi ogé arék ulin ka Gunung Lingga mangsa ngulampreng ka wewengkon Darmaraja, hanjakal henteu cumpon nepi ka tujuan. Nepi ka ayeuna tacan apal kumaha kaayaanana.

Wewengkon Batu Dua di Gunung Lingga
Wewengkon Batu Dua di Gunung Lingga

Kapanasaran bisa kaubaran ku ayana kajawaraan paralayang di Batu Dua. Ku alpukah Club Jatarupa, ahirna manggihan sababaraha potrét anu nuduhkeun éndahna alam sabudeureun Batu Dua. Alamna anu mangrupa pasir tur di handapna pasawahan ancal-ancalan pacampur reujeung leuweung katut pasir nu leuwih handap, matak nineung hayang nempo langsung.

Potrét anu dipidangkeung mangrupakeun potrét kagunganana Club Jatarupa di pésbuk katut di loka Jatarupa dina nyanghareupan Batu Dua Open.

Pikeun potrét anu leuwih jelas jeung leuwih euyeub, mangga longok waé loka Jatarupa pikeun Batu Dua Open.