Kapinunjulan Komputer Tablét


Nurutkeun loka Shenzhen Angel Technology di lambaran Company-News ngeunaan Kauntungan Komputer Tablét, dijelaskeun ngeunaan kauntunganana komputer tablét lamun dibandingkeun reujeung komputer laptop biasa. Cenah, dina éta warta mah tablét mangrupakeun komputer entragan notbuk pikeun ka hareupna.

Komputer tablet
Komputer tablet

Diantara kauntungan atawa kapinunjulan anu aya dina komputer tablét téh nyaéta:

  1. Komputer tablét mangrupakeun salasahiji jinis komputer anu bisa dibabawa ka mamana. Ku jalan medalkeun Tablét, Apple geus nyieun hiji kawijakan anu alus pikeun marengan komputer Apple. Komputer tablét wangunanana lumayan hampang jeung gampang dibabawana. Henteu ngan ukur bisa dipaké dina lahunan bari diuk tapi ogé bisa dipaké kalawan cicekelan najan keur nangtung. Kuayana pasilitas sambungan ka internét, komputer tablét kacida cocogna pikeun dipaké di wewengkon anu kadongkang ku jaringan internét.
  2. Bisa dipaké nulis tulisan lain ngetik tulisan. Komputer tablét bisa dipaké pikeun nulis nyatet catetan atawa obrolan nalika keur ngobrol reujeung batur. Nyatet catetan henteu kudu diketik maké kibor. Hal ieu kacida nguntungkeun dina kahirupan reureujeungan jeung batur, najan ngeukeuweuk komputer tapi henteu ngaganggu kana obrolan. Béda reujeung komputer biasa anu merlukeun kibor.
  3. Nyieun catetan dina waktu rapat atawa di kelas leuwih gampang. Catetan bisa dijieun leuwih gancang jeung gampang, pon kitu deui reujeung ngokolakeun catetanana bisa gampang ogé. Catetan bisa diteundeun jeung ditéang dina waktu anu séjén kalawan gampang. Catetan anu dijieun bisa ditambahan ku sora meunang ngarékam.
  4. Tablét mah sipatna leuwih pribadi, dina harti ngan ukur dipaké ku sorangan. Batur mah jarang anu pipilueun ngilu maké.
  5. Nyieun pairan (komentar) leuwih gampang. Pairan atawa catetan ngeunaan hiji hal anu keur disinghareupan bisa dijieun kalawan gampang. Ku jalan ngagunakeun panyorot tulisan atawa catetan sticky, naon anu keur dibaca bisa ditandaan kalawan dibéré catetan atawa pairan.
  6. Ngarobah tulisan leungeun jadi ketikan. Lamun nyieun tlisan ngagunakeun tulisan leungeun dina layar tablét, éta tulisan bisa dirobah jadi tulisan hasil ngetik kalawan gampang.
  7. Gampang dina néangan tulisan meunnag ngetik. Tulisan meunang nyieun anu diteundeun dina tablét bisa dibuka deui atawa ditéangan lamun poho neundeunna kalawan gampang.
  8. Software anu kacida lobana. Program atawa aplikasi anu bisa diterapkeun dina tablét mah kacida lobana. Kari ngunjal atawa ngundeur waé ti internét, bisa langsung dipaké. Loba aplikasi anu haratis anu loba mangpaatna pikeun ngamangpaatkeun kapinunjulan tablét. Butuh aplikasi naon, kari néangan di internét.

5 thoughts on “Kapinunjulan Komputer Tablét

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s