Lembur Kakasih


Juru Kawih: Nining Méida AS; Wanda: Degung Kawih; Sanggian/Rumpaka: Nano S.

Lembur Kakasih
Lembur Kakasih

Tuh, péngkolan anu bras ka jalan gedé
Nu mawa guligah haté
Tuh, cirina tangkal anu ngarandakan
Nu linduh tempat bumetah

Tuh, lemburna kahalang sawah jeung pasir
Nu mawa sérédét geter
Tuh, walungan nu beresih hérang caina
Saweninga rasa cintana

Di dinya gelarna cinta munggaran
Di dinya harepan mekar kembangan
Éndah panineungan teu kasilih pédah pisah
Tumapag teu ilang-ilang némbongan satiap waktu

Duriat manjang kakangen manteng
Lembur téh lemah kakasih
Pangancikan pangbalikan
Pulas haté wening beresih