Festival Kaulinan Urang Lembur 2013


Sanggeus sababaraha kali dilumangsungkeun dina waktu saméméhna, Festival Kaulinan Urang Lembur diayakeun deui dina entragan taun 2013. Festival atawa kajawaraan anu biasa disebut Alimpaido ieu baris dilumangsungkeun bareng reujeung acara ‘Pekan Budaya Jawa Barat’. Festival Kaulinan Urang Lembur jadi salasahiji pangeusi acara Pekan Budaya dina raraga miéling milangkalana Propinsi Jawa Barat anu ka-68.

Sakumaha anu dijéntrékeun dina loka Disparbud Jawa Barat, Kaulinan Urang Lembur ieu mangrupakeun bagéan tina budaya anu aya di masarakat, hususna masarakat Jawa Barat. Ieu kaulinan salian ti pikeun heureuy jeung pangaresep, ogé mangrupakeun salasahiji jalan pikeun ngawanohkeun niléy atawa tata krama kahirupan di masarakat. Kaulinan ieu kacida pentingna kusabab biasana mah pakait raket pisan reujeung kahirupan barudak. Barudak anu keur nyorang mangsa gampang pisan nyerep niléy ti luar. Kaulinan urang lembur ieu béda pisan reujeung kaulinan modérn anu keur mahabu ayeuna. Kaulinan Urang Lembur mah miboga niléy anu alus pikeun ngadidik ajén-inajén kahirupan barudak. Loba niléy kahirupan anu bisa diala tina Kaulinan Urang Lembur ieu, diantarana waé kumaha gawé babarengan kalayan sauyunan, diajar motékar, diajar supaya hirup kudu jujur jeung bener.

Gambaran Alimpaido 2011 di Bogor
Gambaran Alimpaido 2011 di Bogor

Didadasaran ku hal ieu Disparbud Jawa Barat ngayakeun acara Festival Kaulinan Urang Lembur. Dina festival entragan ayeuna mah geus aya parobahan dina hal cara tatandingna. Kalawan gawé bareng jeung Komunitas Hong, Disparbud ngarobah sistem tatanding anu biasa dipaké saméméhna. Lamun saméméhna mah leuwih condong kana tarung hiji lawan hiji néangan saha anu punjul, ayeuna mah ngagunakeun waktu. Aya salapan rupa kaulinan anu diasupkeun kana ieu kajawaraan, nyaéta: Papancakan, Sorodot Gaplok, Babalonan tina Sarung, Gatrik, Papanggalan, Rorodaan, Jajangkungan, Bedil Jeprét, jeung Sumpit. Unggal pamilon kudu maénkeun éta sakabéh kaulinan dina waktu anu geus ditangtukeun. Anu jadi pinunjulna ditangtukeun ku jalan ngitung niléy beubeunanganana unggal pamilon.

Hal ieu dipilih supaya unggal pamilon henteu manco kana kumaha cara supaya bisa meunang, tapi kumaha carana bisa ngulinkeun kaulinan kalawan pangalusna. Leuwih ti éta, kumaha supaya miboga sumanget pikeun ngiluan kajawaraan, diajar bari hareureuy. Antukna, barudak anu ngiluan jadi pamilon sahanteuna bisa mikawanoh jeung ngarasakeun ngeunah jeung senangna ngaheureuykeun kaulinan urang lembur. Leuwih jauhna jadi mikaresep kana Kaulinan Urang Lembur. Lamun geus loba anu mikaresep mah moal gampang leungitna ieu Kaulinan Urang Lembur téh.

Dina entragan 2013 ieu, Disparbud méré lolongkrang pikeun pamilon ti unggal rombongan (kontingén) anu ngiluan téh jumlahna genep urang. Ti anu genep urang téh, opat urang mangrupakeun pamaén poko (inti), saurang deui pikeun sérep (cadangan), katut saurang deui mah ofisialna. Pamilon anu bisa ngiluanana téh barudak anu umurna antara 12 nepi ka 15 taun. Nurutkeun rarancang, ieu kajawaraan Kaulinan Urang Lembur baris diiluan ku 25 rombongan salaku wawakil ti 24 Kabupaten/Kota anu aya di Propinsi Jawa Barat (anu teu ngirimkeun rombonganana mah Kota Tasikamalaya jeung Purwakarta), ditambah sarombongan deui ti Komunitas Pecinta Monju ‘Ruas’. Ieu kajawaraan baris dilumangsungkeun di Monumén Perjuangan Rakyat Jawa Barat Jl. Dipatiukur No. 48 Bandung dina jam dalapan isuk-isuk nepikeun ka jam 12 pabeubeurangna.

Saméméh dilumangsungkeunana ieu kajawaraan, baris dilumangsungkeun heula workshop ngeunaan Kaulinan Barudak Jawa Barat anu diiluan ku barudak sakola anu aya di sakurilingeun Monumén Perjuangan Jawa Barat. Ayana workshop ieu dipiharep jadi salasahiji cara pikeun ngajaga budaya Jawa Barat supaya dipikawanoh ku barudak ngora.

(Sumber inpo Disparbud Jawa Barat)

Advertisements

4 thoughts on “Festival Kaulinan Urang Lembur 2013

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s