“Pekan Kaulinan Barudak dan Kesenian Tradisional Sunda De’Ranch Lembang”


Dina raraga ngeusian peré barudak sakola, De’Ranch ngayakeun kagiatan anu dingaranan ‘Pekan Kaulinan Barudak dan Kesenian Tradisional Sunda’. Ieu kagiatan téh dilumangsungkeun salila dalapan poé (leuwih ti saminggu), ti mimiti poé Saptu ping 22 Juni 2013 nepikeun ka poé Saptu deui ping 29 Juni 2013.

Pekan Kaulinan Barudak dan Kesenian Tradisional Sunda De'Ranch Lembang
Pekan Kaulinan Barudak dan Kesenian Tradisional Sunda De’Ranch Lembang

Ieu acara téh mintonkeun rupa-rupa kasenian Sunda saperti Léngsér, Sisingaan, Karinding, Kuda Lumping, Kacapi Suling, Jaipongan, Calung, jeung Pencak Silat. Dibarung ku dipintonkeunana rupa-rupa kaulinan barudak baheula kayaning jajangkungan, congklak, oray-orayan, ayang-ayanggung, jeung anu séjénna. Pidangan kasenian jeung kaulinan barudak téh lolobana mah diancokeun ku barudak sakola. Anu ngadongdon bisa ngilu ilubiuang sacara langsung kana kagiatan anu dilumangsungkeun.

Salian ti ayana pintonan kasenian reujeung kaulinan barudak, ditambah ogé aya bazar anu nyadiakeun kadaharan mangrupa awug, leupeut, gegetuk, bajigur, badros jeung anu séjénna.

(Sumber inpo jeung gambar: De’Ranch Lembang)

Tukang Méngbal téh Bisa Dijual jeung Dibeuli


Ieu mah ngeunaan méngbal. Tapi méngbalna rada ngajaul ka béh kulon, lain di tatar parahiyangan deui. Kabeneran di wewengkon béh kulon atawa wewengkon Éropa, ayeuna téh keur geunjleung kusabab jual beuli tukang méngbal nepikeun ka teu kira-kira hargana. Nurutkeun warta anu haneut kénéh cenah aya tukang méngbal anu dibeuli kalawan hargana 100 juta Euro atawa lamun dijadikeun duit rupiah mah hargana téh kurang leuwih 1,4 trilyun rupiah. Ampir nyaruaan kana gedéna APBD Kabupaten Sumedang dina taun anggaran 2013 anu gedéna ngan 1,5 trilyun. Éta téh harga pikeun saurang tukang méngbal. Diitung-itung mah éta harga téh mangrupakeun harga tukang méngbal pangmahalna di sakuliah dunya dina danget ayeuna. Harga anu bisa ngéléhkeun harga tukang méngbal pangmahalna saméméhna nyaéta harga Cristiano Ronaldo dina taun 2009 anu miboga harga 96 Euro atawa 1,3 trilyun.

Gareth Bale, pamaen bal pangmahalna
Gareth Bale, pamaen bal pangmahalna

Anu boga pokalna mah nyaéta kleub Real Madrid, salaku kleub di nagri Spanyol anu geus biasa meulian tukang méngbal anu aralus di kleub séjén kalawan harga anu kacida mahalna. Dina nyinghareupan liga Spanyol entragan anyar ayeuna, Real Madrid maksa ka kleub Tottenham Hotspur pikeun meuli pamaénna: Gareth Bale. Éléh déét, Tottenham Hotspur ahirna mah ngajual éta pamaén.

Ngeunaan jual beuli pamaén bal di luar nagri hususna di nagri Eropa, geus jadi kabiasaan di béh ditu mula. Pamaén ti kleub séjén bisa diangkir jadi pamaén bal kleub inyana ku jalan dibeuli. Kleub anu miboga pamaénna bakal meunang duit tina hasil ngajual éta pamaén. Teu anéh lamun aya kleub tukang ngumpulkeun pamaén beulian wungkul anu ngahaja néangan pamaén anu aralus. Di kleub séjén aya deui kleub anu remen ngajualan pamaénna.

Di Indonésia ogé, ka ayeunakeun mah ngiluan. Loba pamaén anu dijual reujeung dibeuli. Pon kitu deui reujeung kleub Pérsib Bandung, remen meulian pamaén anu aralus ti kleub séjén. Béda reujeung kleub Pérsib saméméhna (jaman mimiti aya Liga Indonésia) anu ngandelkeun pamaén urang Bandung atawa Jawa Barat, ayeuna mah loba pamaén ti luar. Naha ti luar nagri atawa luar propinsi Jawa Barat.

Ngan aya anu béda antara jual beulina pamaén di Indonésia reujeung di luar nagri. Lamun di luar nagri mah sanggeus dibeuli, pamaén téh dikontrakna (ditalian) ku kleub osok sababaraha tauneun, di Indonésia mah biasana ngan ukur satauneun.

(Potret meunang nginjeum ti Real Madrid)