Moonshine Blogger Award


Anjog ka loka Arip Blog, geningan aya kagegelan (award) pikeun blog Kampung Ciburuan ieu. Kagegelan anu dijejeran Moonshine Blogger Award  (http://arifabdurahman.com/2013/08/25/moonshine-blogger-award/) ieu mangrupakeun kagegelan anu diancokeun pikeun ieu blog kalawan didadasaran ku alesan anu kacida beurat nanggung beurat nyuhun beurat narimakeunana. Pajarkeun téh, blog ieu ‘konsisten membuat postingan informatif dan inspiratif yg ditulis dengan Basa Sunda’. Padahal biasa waé rarasaan mah.

Moonshine Blogger Award
Moonshine Blogger Award

Sanajan kitu, katampi waé éta kagegelanana. Itung-itung manjangkeun babarayaan antar-nu boga blog.

Ngeunaan Moonshine Blogger Award, cenah mah ieu kagegelan téh dipedalkeun ku blog The Moon Head dina raraga miéling milangkalana kamerdikaan Indonesia anu ka-68 katut miéling milangkalana blog mantenna anu kadua. Ieu kagegelan téh cenah diancokeun pikeun blog anu alus pedalanana, matak kataji pikeun anu macana atawa pikeun blog anu jadi sobat, atawa ogé pikeun blog anu mawa harepan anu alus.

Sakumaha biasa, pikeun sumebarna ieu kagegelan (award), ieu kagegelan téh kudu diteruskeun ka blog séjénna. Loyog jeung umur blog The Moon Head anu geus cumpon dua tahun, kudu milih dua urang (dua blog) anu dibéré kagegelan (award) ieu. Kapaksa waé kudu milih dua blog tina mangpirang-pirang blog anu nyampak:

  • Rindrianie’s Blog, blogna Téh Rinrin Indrianie anu eusina kacida mundelna hususna ngeunaan karangan/carita.
  • Sundanese in Actions, blogna Kang Acép Aprilyana anu pedalanana tiasa janten pangdeudeul katut daluang dina kahirupan.

(Gambar meunang nginjeum ti Arip Blog)