Bédana Liga Méngbal Indonésia jeung Luar Nagri


Liga Super Indonesia 2013
Liga Super Indonesia 2013

Sanajan Liga Super Indonesia (ISL) entragan 2013 tacan lekasan, tapi jawarana mah geus tangtu, mial minculak deui. Jawara ISL 2013 diceungceum ku tim Persipura Jayapura. Tim séjénna moal bisa ngudag éta tim, kaasup ku tim Pérsib Bandung. Anu bisa diudag ku tim séjén, kaasup tim Pérsib Bandung nyaéta jawara kadua. Aya dua kali deui tatanding anu kudu dilakonan ku tim Pérsib Bandung. Jadi aya sababaraha tatanding deui saméméh Liga Super Indonésia ditutup.

Lamun dibandingkeun reujeung liga méngbal di luar nagri, liga méngbal di Indonésia mah kawilang telat, boh mimitina boh ahirna. Hal ieu bisa kailikan, nalika ayeuna liga méngbal anu geus kakoncara di luar nagri mitemeyan liga anyar, liga méngbal di Indonésia mah apanan tacan réngsé. Ayeuna téh apanan sababaraha liga di sababaraha nagri di Eropa mah geus mimiti nyorang entragan anyar (2013/2014). Sedengkeun di Indonésia mah bororaah mitemeyan, liga entragan 2013 ogé tacan réngsé.

Telatna liga di Indonésia mah lain ngan ukur ku ngararancang tatandingna (jadwal tatanding) anu lumayan lila, tapi ogé osok kapangaruhan ku kaayaan di wewengkon anu baris dilumangsungkeun tatandingna. Kaayaan di tempat tatanding téh ulah nepikeun keur ngayakeun raraméan saperti Pemilukada. Lamun kabeneran aya Pemilukada, jadwal tatanding téh osok diundur. Komo dina entragan 2014 mah kaparengan reujeung Pemilu 2014 pisan, sigana liba téh bakal mundur pisan. Katambah deui bakal aya Piala Dunia, anu tangtuna ogé baris mangaruhan kana liga Indonésia.

(Gambar meunang nginjeum ti Prediksikita11)

Iraha Rék Juara!


Harepan pangrojong (bobotoh) Pérsib Bandung supaya Pérsib bisa nanjeur deui di liga Indonésia, kacida gedéna. Bisa kaharti, da geus lila pisan Pérsib Bandung téh henteu jadi jawara di liga méngbal di Indonésia (ISL). Kungsi jadi jawara kahiji téh mangsa liga munggaran dimimitian dina taun 1994. Ti harita mah Persib Bandung téh susah jadi jawarana. Rupa-rupa tarékah geus dilakonan diantarana waé meuli pamaén anu aralus boh urang Indonésia atawa urang luar nagrég. Ngan hanjakal, usaha ieu tacan aya hasilna.

Spanduk bobotoh Persib Bandung anu nanyakeun yen Persib teh iraha arek jadi jawara deui
Spanduk bobotoh Persib Bandung anu nanyakeun yen Persib teh iraha arek jadi jawara deui

Dina liga méngbal taun ayeuna, aya harepan pikeun jadi jawara lamun ngilikan kana pamaén anu dipiboga ku tim Pésib Bandung. Ngan sanggeus lumangsung salila ieu, harepan jadi jawara téh leungit. Pérsib Bandung henteu bisa jadi pinunjul kahiji. Paling alus bisa jawara kadua. Pinunjul kahiji mah geus jadi ceunceuman tim Peripura anu geus pasti jadi jawara liga ISL taun ayeuna. Persib Bandung mah ngan ukur bisa kabagéan jawara kadua. Éta ogé lamun bisa meunang terus dina tatanding sésana nyorong ngalawan Persipura Jayapura katut Persiwa Waména.

Mugia waé atuh sanajan henteu bisa jadi jawara kahiji, sahanteuna bisa jadi jawara kadua. Bisa ngubaran kahandeueul bobotoh anu hayang nempo Pérsib Bandung jadi jawara deui di liga Indonésia. Sahanteuna lamun jadi jawara kadua, Pérsib bisa ngiluan Piala AFC.

(Sumber potret Pikiran Rakyat Online)

Opat Taun Blog Kampung Ciburuan di Loka WordPress


Teu karasa geus opat taun deui geningan blog Kampung Ciburuan ieu téh nyileungleumna di pangladen wéb WordPress. Ieu hal téh tohiyan waktu meunang wawaran ti WordPress.com anu nyebutkeun yén blog ieu geus didaptarkeun salila opat taun ka tukang. Sok padahal saméméhna mah, lamun ngilikan kana tulisan anu mitemeyan dipedalkeun, waktuna téh dina ping 29 Séptémber 2009. Jadi aya waktu béda antara catetan WordPress.com reujeung catetan anu ngokolakeun ieu blog ngeunaan mitemeyanana blog ieu ngajomantara di mandala maya.

Opat taun blog Kampung Ciburuan di loka WordPress.com
Opat taun blog Kampung Ciburuan di loka WordPress.com

Mugia waé salila ieu, pedalan anu dipidangkeun di ieu blog téh sing aya mangpaatna hususna mah pikeun anu néangan inpo ngeunaan kasundaan anu ditulisan dina Basa Sunda. Ka hareupna, harepanana mah mugia waé leuwih loba deui inpo ngeunaan kasundaan anu diancokeun di ieu blog.

Wawaran ti WordPress.com
Wawaran ti WordPress.com
Statistik ngeunaan pedalan blog Kampung Ciburuan salila ieu
Statistik ngeunaan pedalan blog Kampung Ciburuan salila ieu

Festival Wayang Internasional 2013


Salasahiji pangeusi acara dina ranggeuyan Pekan Budaya Jawa Barat, téh nyaéta Festival Wayang Internasional 2013 anu baris dilumangsungkeun di Balé Rumawat Unpad Bandung. Alamatna di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung. Ari waktuna dilumangsungkeun dina ping 12 nepikeun ka 13 Séptémber 2013.

Acara ieu baris dieusi ku sababaraha rupa pintonan. Pintonan anu diancokeunana lain ngan ukur ti Jawa Barat atawa Indonésia wungkul, tapi ogé ti urang luar nagri, saperti ti nagri Walanda, Ostrali, Pilipin, Singapur katut nagri Turki. Pintonanana henteu jauh tina jejerna nyaéta wayang. Wawakil ti nagri Ostrali anu diwakilan ku Sydney Puppet Theatre baris mintonkeun pintonan anu ngaranna Nella’s Wings. Wawakil ti nagri Walanda, nyaéta ‘t Magisch Theatertje mintonkeun PANTA RHEI II.

Wawakil ti nagri séjénna: Roppets Edutainment Production (Pilipin) mintonkeun One World One Song, Wayang Punokawan Nusantara Madagaskar (KBRI Antananarivo Madagaskar) baris mintonkeun Semar Silaturahmi Nusantara – Madagaskar & Mancanegara, Mascots and Puppets Specialists (Singapur) mintonkeun Streets of Singapore, CengizOzek Shadow Theatre (Turki) mintonkeun Garbage Monster, kalawan dipungkas ku pintonan Wayang Motekar ‘Si Acung di Alam Jelemun’ anu dipintonkeun ku Pohaci Studio Bandung salaku wawakil ti Indonésia.

Festival Wayang Internasional 2013
Festival Wayang Internasional 2013

Acara anu bisa diluuhan ku saha waé kalawan haratis ieu dilumangsungkeun hasil gawé bareng antara Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, Dinas Kebudayaan & Pariwisata Jawa Barat, Universitas Padjadjaran Bandung, STSI Bandung dirojong ku Behind The Actor’s. Ari anu ngokolakeunana ieu acara téh nyaéta Bahama Multiarta.

Indit Sakola bari Leumpang, Budak Leuwih Pinter


Nurutkeun warta anu dipedalkeun ku Okezone Lifestyle, cenah budak anu indit ka sakola bari leumpang bakal leuwih pinter tibatan anu naék kandaraan. Indit ka sakola bari leumpang bisa nyababkeun budak téh leuwih pinter. Utamana pikeun budak sakola ti jinis awéwé.

barudak nu indit ka sakola bari leumpang
barudak nu indit ka sakola bari leumpang

Nurutkeun panalungtikan anu dipedalkeun ngaliwatan Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, kapinteran budak hususna ngeunaan cara gawé kognitif bisa dialusan (leuwih alus) ku jalan leumpang nalika indit ka sakolana. Hasil panalungtikanana nyebutkeun yén budak sakola (hususna budak awéwé) anu leumpang leuwih alus diajar di sakolana tibatan budak anu inditna bari numpak kandaraan. Jadi aya pakaitna antara ngagerakeun raga nalika indit ka sakola reujeung diajar di sakola.

Panalungtikan anu dijejeran Food and Assessment of the Nutritional Status of Spain Adolescents ieu ngalibetkeun rumaja lalaki jeung awéwé di nagri Spanyol kalawan miboga umur 13 nepikeun ka 18 taun. Jumlah rumaja anu diilukeun téh nepikeun ka 1.700 urang.

Hal séjén anu bisa dijadikeun cekelan nyaéta plastisitas tumuwuhna otak budak paling alus dina nalika/mangsa rumaja. Dina ieu entragan, tumuwuhna cara gawé kognitif budak kacida alusna.

Jadi, lamun ka sakola téh alusna mah bari leumpang.