Kagegelan (Award) Liebster Blog


Aya wawaran ti blog Arif Blog ngeunaan award anu katarima ku ieu blog. Award atawa kagegelan anu ieu mah dijejeran ku ‘Liebster Blog Award‘. Kecap liebster meunang nginjeum tina basa Jérman anu miboga harti anu pang dipikadeudeuhna, anu pangdipikanyaahna. Ieu kecap ngaharib-harib kana kecap liebe anu hartina mikacinta (kabeneran baheula waktu sakola meunang pangajaran basa Jérman. Hanjakal anu apal téh ngan ukur kalimah Ich liebe dich).

Liebster Award
Liebster Award

Kabeneran blog ieu meunang kagegelan ti Arif Blog. Atuh kagegelan ieu téh cenah kudu dibagi-bagi. Nya itung-itung silih hargaan jeung numbukeun tatali blog. Pikeun anu hayang ngiluan babagi kagegelan jeung numbukeun tatali blog reujeung papada urang, bisa nyebarkeun ieu kagegelan, kalawan kudu tumut kana aturanana.

Aturan anu disampakeun téh nyaéta:

 1. Unggal nu boga blog (blogger) kudu ngajawab pananya anu disampakeun ku anu méré kagegelan.
 2. Kudu milih sawelas urang blogger anyar anu baris dibéré kagegelan kalawan nyieun panumbu kana blogna dina pedalan ngeunaan kagegelanana.
 3. Nyieun sawelas rupa pananya anu diancokeun ka anu dibéré award (kagegelan).
 4. Béré wawaran ka blogger anu dibéré award (kagegelan) dina blog-na.
 5. Unggal anu miboga blog (blogger) kudu ngancokeun sawelas perkara ngeunaan dirina.
 6. Henteu kaci méré kagegelan ka blogger anu méré kagegelan (malikeun kagegelan)

Sawelas perkara ngeunaan anu ngokolakeun ieu blog:

 1. Jalma biasa
 2. Lalaki
 3. Asalna ti pilemburan
 4. Ayeuna keur nyanyabaan di dayeuh
 5. Remen bulak-balik ka lembur da bisa disebutkeun deukeut
 6. Susah pisah jeung kolot
 7. Osok ngolembar ka mana-meni
 8. Resep asruk-asrukan
 9. Hayangna mah jadi patani
 10. Rada susah lamun kudu asertif (naon éta téh nya…?)
 11. Kitu waé lah.

Sawelas jawaban anu diancokeun ku Arif Blog:

 1. Kalau kamu dikasih kebebasan pilih nama, mau jadi apa namanya? Asam paiZ.
 2. Kalau dikasih kebebasan bisa lahir dan tinggal di belahan bumi mana pun. Mau jadi warga negara mana? Di wewengkon tengah-tengah khatulistiwa.
 3. Kalau bisa berubah jadi hewan, mau jadi apa? Ucing.
 4. Siapa sih selebritis yg pengen banget dipacarin? Alasan? Bibi Lung. Alesanana mah, nu penting urang luar nagrég.
 5. Siapa sih tokoh dunia yg pengen banget diajak tatap muka langsung? Alasan? Netanyahu. Alesanana, diajak adu panco.
 6. Pilih pantai atau pegunungan? Alasan? Gunung. Supaya tiis ceuli hérang mata.
 7. Pilih punya penyakit diabetes atau stroke? Alasan? Milih atau.
 8. Pilih Barcelona atau Real Madrid? Milih Real Madrid.
 9. Pilih London atau New York? Alasan? London. Soalna aya jam gedé.
 10. Menurut kamu, kenapa Arip ngasih award ini? Teuacan kateuleuman.
 11. Tulis resensi singkat tentang Arip Blog! Bagus untuk mengekspresikan diri dan menyalurkan bakat.

Sawelas pananya pikeun anu dibéré kagegelan (award): Supaya henteu bingung néangan pananya, langkung saé niron waé ti blog Arif Blog

 1. Kalau kamu dikasih kebebasan pilih nama, mau jadi apa namanya?
 2. Kalau dikasih kebebasan bisa lahir dan tinggal di belahan bumi mana pun. Mau jadi warga negara mana?
 3. Kalau bisa berubah jadi hewan, mau jadi apa?
 4. Siapa sih selebritis yg pengen banget dipacarin? Alasan?
 5. Siapa sih tokoh dunia yg pengen banget diajak tatap muka langsung? Alasan?
 6. Pilih pantai atau pegunungan? Alasan?
 7. Pilih punya penyakit diabetes atau stroke? Alasan?
 8. Pilih Barcelona atau Real Madrid?
 9. Pilih London atau New York? Alasan?
 10. Menurut kamu, kenapa blog Kampung Ciburuan memberikan award ini?
 11. Tulis resensi singkat tentang blog Kampung Ciburuan!

Kagegelan ti blog ieu diancokeun ka:

 1. Dunia Blog
 2. Rindrianie’s Blog
 3. Paninggaran’s Blog
 4. kangyan
 5. Acep Aprilyana
 6. Sabda palon
 7. RUDI HERMAWAN OKE
 8. Itateanese
 9. HijiHawu
 10. Dindinrasyidin’s Blog
 11. Cijolang Mania

Kumaha Kaayaan Jalan Tol Cisumdawu Ayeuna?


Sanajan warta ngeunaan pangwangunan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi – Sumedang – Dawuan) henteu pati sumebar, sabenerna mah jalan tol keur dikeureuyeuh. Utamana jalur Tanjungsari Sumedang. Ngeunaan saeutikna warta ieu aya benerna ogé. Pangwangunan jalan tol téh siga anu haré-haré waé, henteu diémbar-émbar ka mamana. Teu anéh lamun urang Sumedangna waé henteu apaleun nepikeun ka mana ieu poroyek téh. Geus kumaha rupana, ngaliwatan tempat mana waé. Anu apaleun téh sigana mah ngan ukur anu kaliwatan ieu poroyék jeung anu boga poroyékna katut anu magawéna.

Geus kumaha atuh kaayaan jalan tol Cisumdawu dina danget ayeuna téh? Kaayaanana mah bisa titempoan dina sababaraha potrét di handap ieu.

Marebutkeun Tikét Lalajo Mengbal Piala Dunia di Brasil ti Listerine


Lila kénéh lumangsungna mah, da dilumangsungkeunana ogé kira-kira tengah taun 2014. Jeung jauh kacida tempatna téh, di wewengkon béh kiduleun nagri Amerika, nyaéta di nagri Brasil. Heueuh kituna mah lila kénéh, tapi ngeunaan sasayagaanana mah apanan geus ti béh ditu mula. Nagri Brasil salaku anu boga hajatna, geus tatan-tatan di béh ditu kénéh nyayagakeun sagala rupa anu dibutuhkeun. Malahan pikeun mapag dilumangsungkeunana éta kajawaraan téh apanan kamari-kamari mah geus dilumangsungkeun kajawaraan Piala Konfederasi.

Listerine Indonesia
Listerine Indonesia

Atuh pikeun anu mikaresep kana méngbal mah, sigana moal tinggaleun. Unggal opat taun sakali apanan kacida raména, naha dina warta radio atawa tipi atawa koran ngeunaan kajawaraan Piala Dunia téh. Unggal jalma anu resep kana méngbal miboga cekelan nagri séwang-séwangan anu dijagokeun jadi jawara. Anu bisa ngadongdon ka tempat dilumangsungkeunana, henteu nolih kana tempat anu jauh jeung waragad anu kacida gedéna. Kangaranan geus resep mah, jauh dijugjug anggang ditéang. Ari pikeun anu henteu cukup waragad mah, ku jalan lalajo dina tipi ogé kacida gumbirana. Dina émprona lumangsung tatandang, ampir unggal peuting ngadon manco di hareupeun tipi, mélaan kurang saré.

Balik deui kana Piala Dunia anu baris dilumangsungkeun di nagri Brasil. Anu hayang lalajo langsung sanajan henteu boga atawa waragadna kurang, aya kasempetan anu alus pikeun meunangkeun tikét lalajo sacara langsung di stadion anu aya di Brasil. Cara bisa ngiluan saémbara ‘Tantangan 21 Hari Yang Mengubah Hidupmu’. Dina ieu saémbara, bakal dipilih 11 urang anu baris meunangkeun tikét lalajo di Brasil. Sayémbara anu dilumangsungkeun ku Listerine ieu merlukeun waktu salila 21 pikeun unggal jalma anu ngiluanana. Unggal poéna baris aya latihan anu kudu diiluan ku anu ngiluan tangtangan ieu.

Pikeun ngiluanana, gampang. Kari asup waé ka loka Listerine Indonesia. Di éta loka dijéntrékeun kumaha carana pikeun ngiluan saémbara. Gancangan ngiluan, saha anu apal bisa meunangkeun tikét lalajo méngbal Piala Dunia di Brasil.

Pentingna Jalan Tol Pikeun Lancarna Lalampahan di Sumedang


Nilik kana kaayaan mah matak pikahariwangeun jeung matak pikakeseleun. Henteu hariwang jeung kesel kumaha lamun nempo kaayaan Sumedang ayeuna hususna waé ngeunaan kaayaan jalan di sakuliah Sumedang. Kaayaan jalan di sabudeureun Sumedang, henteu di dayeuh, henteu di pasisian, ampir kabéhanana dina kaayaan ruksak. Geus jadi sabiwir hiji pikeun urang Sumedang anu osok nyanyabaan ka luar ti Sumedang, jalan di Sumedang mah barutut. Salian ti butut, jalan téh beuki padedet ku kandaraan anu nyababkeun lalampahan osok henteu lungsur-langsar. Lalampahan anu kuduna/biasana sakeudeung, bisa mangjam-jam di jalanna. Hariwang nyorang jalan butut sieun nyababkeun cilaka. Keuheul kusabab lila di jalan.

Jalan beypas di Sumedang anu ruksak
Jalan di Sumedang anu ruksak

Salaku tempat liliwatan, Sumedang jadi tempat pangliwatan anu lalampahan ti wétan ka kulon atawa sabalikna. Lalampahan anu dilakonan jaman ayeuna mah maraké kandaraan, naha kandaraan anu narik jalma atawa narik pangabutuh kahirupan. Kandaraan ti wewengkon wétan (Cirebon jeung saterusna) anu muru ka wewengkon kulon (dayeuh Bandung jeung saterusna) lalar liwat ngaliwatan jalan di Sumedang. Pon kitu deui sabalikna, kandaraan anu indit ti béh kulon muru ka béh wétan. Rupa-rupa kandaraan unggal poé ngaliwatan Sumedang, ti mimiti kandaraan leutik jeung hampang kayaning motor nepikeun ka kandaraan anu gedé jeung beurat kayaning mobil puso. Kangaranan anu osok diliwatan ku mangrupa-rupa kandaraan, komo kandaraan anu beurat, teu anéh lamun jalan anu osok diliwatanana gampang pisan ruksakna. Salian ti ngakibatkeun gampang ruksak, kandaraan anu bareurat mah majuna ogé osok keketeyepan. Antukna mawa léléda kana lalampahan di jalan.

Lamun disaliksik, aya pakaitna antara lobana kandaraan utamana kandaraan gedé jeung beurat reujeung gampang ruksakna jalan di Sumedang. Béh dituna aya pakaitna ogé reujeung macétna jalan. Perkara alusna (kualitas) jalan aspalna mah urang ka sisikeun heula.

 1. Ku lobana kandaraan gedé anu bareurat ngakibatkeun jalan hususna jalan anu poko di Sumedang gampang ruksakna. Jalan henteu bisa nahan beurat kandaraan anu lalar liwat. Loba kandaraan gedé anu henteu adeuh dina babawaanana. Babawaan dina luhureun kandaraanana osok kaleuleuwihi. Anu mawa kandaraan henteu ngitung kana kamampuhan jalan anu baris disorangna. Anu diitung téh ngan ukur kamampuhan kandaraan anu dipaké narik babawaanana. Najan jalan anu disorang mampuhna nahan beungbeurat ngan ukur 20 ton, ari kandaraanana masih kénéh mampuh narik beungbeurat leuwih ti 30 ton, osok ngahaja narikna nepikeun ka 30 ton.
 2. Kusabab jalan téh loba anu raruksakna, kandaraan anu lalar liwat téh osok rerengkogan jeung keketeyepan. Sanajan dina jalan anu datar (lain nanjak jeung mudun), kandaraan téh osok ati-ati lamun nyorang jalan anu goréng mah. Antukna lalampahan di jalan téh henteu bisa gancang sakumaha biasana.
 3. Ngeunaan macét mah sabenerna lain ngan ukur kusabab jalan anu raruksak wungkul. Sabab séjénna mah loba teuing kandaraan anu maraké jalan. Beuki dieu beuki loba waé kandaraan téh. Lain ngan ukur kandaraan gedé wungkul, dalah kandaraan leutik kayaning motor jeung angkot ogé bisa nyababkeun macét. Beuki loba kandaraan, beuki padedet di jalanna. Ditambah deui osok aya kandaraan anu eureun di mana waé, matak ngahalangan kandaraan séjén anu lalar liwat.

Tina masalah jalan anu raruksak katut macét, lain taya cara pikeun ngungkulanana. Ngan pikeun sawatara waktu mah tacan aya hasilna. Jalan téh aya kalana dibebenah jeung dialusan. Ngan nyakitu téa. Dialusan ku dialusanana, angger waé kagaley deui ku kandaraan beurat mah henteu lila alusna. Perkara beurat babawaan kandaraan anu ngaleuwihan kamampuhan jalan, cenah mah bakal diterapkeun papagon jeung tetekon anu jelas. Kandaraan teu meunang babawaan anu beuratna ngaleuwihan kamampuhan jalan anu diliwatanana. Ngan tacan katingali hasilna.

Sabenerna mah aya hiji cara anu bisa jadi andelan pikeun ngungkulan masalah gampang ruksakna jalan katut macét téh nyaéta ayana jalan tol anu nyambungkeun Cileunyi ka Dawuan (Cisumdawu). Ku ayanan jalan tol ieu sahanteuna bakal ngurangan beungbeurat jalan di Sumedang anu diliwatan ku kandaraan. Kandaraan anu bareurat mah sina ngaliwatan jalan tol. Lamun jalan tol geus ngajanggélék, jalan di Sumedang moal loba teuing diliwatan kandaraan kusabab parindah ka jalan tol. Anu lalampahan kalawan hayang gancang nepi ka tempat jugjugan, bisa ngaliwatan jalan tol. Anu hayang ngaliwatan jalan biasa, moal padedet teuing reujeung kandaraan séjén.

Antukna, jalan di Sumedang bakal rada lénglang ku kandaraan: henteu macét jeung henteu gampang ruksak. Matak ngeunah kana lalampahan. Harepnana mah kitu, sanajan kasawang aya madorotna. Mugia waé gancang laksana.

Béda Mangsa Béda Ceta


Lain waktu anu kudu disalahkeun, lamun kaayaan ngalaman parobahan. Geus jadi hiji papastén, lamun waktu ngangkleung ngoloyong taya kendatna. Geus jadi hiji katangtuan, lamun waktu terus maju taya eureuna. Waktu ngalaman robah, kaayaan ogé pipilueun ngilu robah. Ieu meureunan anu disebut ‘dinamis’ téh. Kaayaan kahirupan di alam pawenangan henteu tetep renggenek kitu jeung kitu. Ti waktu ka waktu ngalaman parobahan. Kaayaan anu henteu tetep dina hiji kaayaan. Ngan parobahan anu tetep mah, parobahan tetep jadi parobahan.

Waktu dina kahirupan jalma
Waktu dina kahirupan jalma

Parobahan tetep jadi parobahan. Bisa robah jadi leuwih alus tibatan asalna, atawa parobahan anu leuwih goréng tibatan asalna. Kumaha anu jadi jejer parobahanana. Kumaha anu mawa parobahanana. Anu mawana mapay jalan bener, bakal jadi leuwih alus. Anu mawana mawa ka jalan anu goréng, bakal leuwih goréng.

Parobahan teu leupas tina jejer anu mawa parobahanana. Nguluyurna waktu beuki dieu beuki dieu, sareundeuk saigel reujeung parobahan anu dialaman ku jejerna. Nguluyurna waktu, dina lolongkrang ambahan waktu, mawa rupa-rupa lalakon anu kasorang. Mangpirang-pirang lalakon mekelan rupa-rupa pamanggih. Pamanggih anu jadi cekelan jeung daluang pakeun jadi pieunteungeun atawa jadi pangajaran.

Daluang méré angkeran, mana jalan anu kudu disorang. Mana anu bisa disorang, mana anu henteu meunang disorang. Daluang méré watesan mana papagon jeung larangan. Daluang beuki ampeg ku panjangna lalampahan nu disorang. Beuki lila lalampahan, beuki lila waktu nu disorang, beuki lega ambahan daluang.

Daluang jadi bekel lumampah mapay jalan kahirupan, saméméh dipungkas ku bagbagan lekasan.

*Parobahan lain paro bahan.