Ngeunaan Komunitas di Sumedang


Ngobrolkeun ngeunaan komunitas, teu kaitung anu kumaha waé komunitas téh. Da ayeuna mah geningan ampir sagala perkara aya komunitasna. Ti mimiti anu didadasaran ku pangaresep atawa hobi, cekelan atawa budaya, nepikeun ka ngaran anu sarua, komunitas bisa diadegkeun atawa ngajanggélék kalawan diiluan ku anu miboga tujuan atawa pangaresep anu sarua. Pikeun jalma-jalma anu miboga pangaresep kana kleub méngbal, nyieun komunitasna. Teu anéh lamun aya mangpuluh-puluh komunitas anu mikaresep kana kleub méngbal, arék kleub luar nagri atawa kleub anu aya di Indonésia. Anu mikaresep kana hénpon, aya komunitasna ogé saperti komunitas Android, Blackberry katut iPhone.

Komunitas
Komunitas

Di Sumedang, teu tinggaleun ogé loba komunitas anu diadegkeun. Naha komunitas mandiri diadegkeun kalawan taya pakait reujeung komunitas di wewengkon séjén atawa komunitas anu mangrupakeun cabang tina komunitas anu aya di wewengkon séjénna. Lamun ditataan mah loba pisan. Komo deui lamun ngitung komunitas anu mikaresep kana kleub méngbal mah. Aya komunitas anu ngarojong kana kleub Persib Bandung, kleub AC Milan, Juventus, Inter Milan, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, katut kleub séjénna.

Salian ti komunitas anu mikaresep kana kleub méngbal, aya ogé komunitas séjén anu mikaresep kana hal-hal séjénna. Diantarana waé aya komunitas anu mikaresep kana sapédah baheula, komunitas anu mikaresep kana popotrétan, komunitas anu maké hénpon Android jeung Blackberry. Terus aya ogé komunitas anu eusina anu maraké motor anu sarua, saperti motor Tiger, motor Mio jeung réa-réa deui.

Pokona mah, loba komunitas anu ngadeg di Sumedang. Ditataan mah moal katataan. Ngan lamun hayang apal kana komunitas anu aya di Sumedang, ayeuna mah loba sumber inpo anu bisa méré nyaho ngeunaan komunitas naon waé anu aya di Sumedang. Pangpangna ngaliwatan média internét, saperti twitter atawa pésbuk.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s