Sababaraha Mangpaat Ruting (Rooting) Hénpon Android


Sababaraha mangpaat tina ruting hénpon Android anu kapanggih di mandala maya, diantarana waé:

Ruting (rooting)
Ruting (rooting)
  1. Naékeun kamampuhan gawé. Lamun hayang miboga prosésor hénpon Android anu leuwih gancang, aya sababaraha aplikasi anu dipaké pikeun naékeun galura gawé (prékuénsi) prosésor hénponna. Aplikasi pikeun naékeun ieu bisa dijalankeun sanggeus hénpon Androidna diruting. Aplikasi anu bisa dipaké diantarana waé SetCPU for Root Users jeung Trickster MOD Kernel Settings.
  2. Ngajaga hénpon utamana tina kapalingan data ku pihak séjén. Data atawa inpo anu sipatna pribadi anu diteundeun dina hénpon Android bisa diteundeun kalawan aman. Henteu gampang kanyahoan atawa dipikanyaho ku pihak séjén. Ku jalan masang aplikasi saperti avast! Mobile Security atawa Cerberus Anti Theft data pribadi bisa diteundeun dina hénpon kalawan aman. Dua aplikasi ieu bisa dipasang dina hénpon anu diruting.
  3. Miceun aplikasi bawaan hénpon. Hénpon anu dijual di pasar téh biasana mah geus diterapan sababaraha aplikasi bawaanana. Naha diterapkeun ku pausahaan anu nyieun hénponna atawa ku operator anu ngajualna. Anu miboga hénpon kadang henteu merlukeun aplikasi anu geus nyampak dina éta hénpon. Aplikasi bawaan anu henteu diperlukeun téh henteu bisa dipiceun kajaba hénponna diruting. Jadi ku jalan diruting, aplikasi bawaanana bisa dipiceun sakumaha kahayang anu bogana. Aplikasi anu bisa dipaké pikeun miceunan aplikasi anu diterapkeun dina hénpon Android nyaéta Titanium Backup.
  4. Nyieun tutungkusan (backup) anu leuwih hadé. Kalawan ngagunakeun Titanium Backup, sagala rupa aplikasi anu dipasang dina hénpon katut panataanana bisa dijieun tutungkusan pikeun guareun nalika kaayaan werit (darurat) kusabab hénpon kudu dibalikeun deui kana kaayaan mimitina (dirését). Pikeun nyieun tutungkusan aplikasi anu dipasang dina hénpon butuh aksés root.
  5. Nyieun panataan anu leuwih jero. Panataan hénpon anu leuwih jero mibutuh aksés root. Diantarana waé lamun hayang miboga hénpon anu dina ngeusian deui batréna leuwih gancang (fast charge) ngaliwatan kabel USB, bisa dilakukeun ngaliwatan root. Atawa hayang nyaho kana eusi hénpon saperti payil anu kaasup sistemna Android, kudu maké user root.

One thought on “Sababaraha Mangpaat Ruting (Rooting) Hénpon Android

  1. Kampung Ciburuan ― Sababaraha mangpaat tina ruting hénpon Android anu kapanggih di mandala maya, diantarana waé: Naékeun kamampuhan gawé. Lamun hayang miboga prosésor hénpon Android anu leuwih gancang, aya sababaraha aplikasi anu dipaké pikeun naékeun galura gawé (prékuénsi) prosésor hénponna. Aplikasi pikeun naékeun ieu bisa dijalankeun sanggeus hénpon Androidna diruting. Aplikasi anu bisa dipaké […].

    Like

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s