Pasanggiri Blog “Sekolah Dambaanku Blog Competition”


Youth ESN atawa Youth Educators Sharing Network ngayakeun pasanggiri blog Sakola Ceungceuman Kuring dina taun 2013. Pasanggiri anu dijejeran ku Sekolah Dambaanku Blog Competition 2013 ieu bisa diiluan ku barudak sakola SMP jeung SMA atawa anu satingkatanana anu aya di Indonésia. Hasil tina ieu pasanggiri baris dijadikeun bahan dina nyieun buku “Sekolah Dambaanku”. Ieu pasanggiri dilumangsungkeun nepi ka ping 25 Juni 2013.

Ngeunaan sarat-sarat pamilonna, diantarana waé:

 1. Pamilon mangrupakeun rumaja anu masih kénéh sakola di SMP/SMA atawa anu satingkatanana.
 2. Pamilon miboga blog sorangan atawa maké pangladén blod séjén saperti blogdetik, wordpress, tumblr jeung nu séjénna.
 3. Jejer tulisanana nyaéta ‘Sekolah Dambaanku’ kalawan ngasupkeun sakurang-kurangna opat perkara tina dalapan perkara anu diancokeun, nyaéta:
  • Ngeunaan guru
  • Pasilitas jeung lingkungan sakola
  • Hubungan guru jeung kolot murid
  • Mata palajaran
  • Tugas katut PR
  • Wangunan ujian ahir (kelulusan)
  • Harepan pikeun pendidikan Indonesia ka hareupna
 4. Saurang pamilon ngan ukur bisa ngirimkeun hiji pedalan.
 5. Ngasupkeun gambar Sekolah Dambaanku Blog Comptetition dina tulisan anu dipedalkeun.
 6. Pamilon kudu ngirimkeun panumbu blogna ka sérélék Sekolah Dambaanku sekolahdambaanku@gmail.com) kalawan judul sérélék Blog Competition_Ngaran Pamilon_Ngaran Sakola.
 7. Sanggeus ngirim panumbu, pamilon kudu méré béwara ngaliwatan akun twitter kalawan ditambahan panumbu blogna, ku jalan ngetik kalimah “Saya ikut #BlogCompSD dr @Youth_ESN dan @USBI_Indonesia. Yuk ikut juga! (ménsen 2 urang babaturan) (panumbu tulisan)”.
 8. Pamilon kudu nuturkeun (follow) akun twitter Youth ESN jeung pangrojongna, nyaéta @Youth_ESN @USBI_Indonesia.
 9. Bakal dipilih 3 pinunjul (pinunjul 1, 2 jeung pinunjul 3) ditambahan 30 blog pangalusna pikeun dibéré panglélér pakét hadiah ti Youth ESN katut pangrojong (sponsor).
 10. Sakabéh tulisan anu asup kana ieu pasanggiri baris jadi hak panitia.
 11. Pasanggiri ieu baris ditutup dina ping 25 Juni 2013.
 12. Anu meunang ieu pasanggiri baris dibéwarakeun dina ping 5 Juli 2013 ngaliwatan sérélék, loka (website) jeung média sosial Youth ESN (twitter jeung pesbuk).

Pikeun inpo leuwih jelas, bisa langsung ngalongok loka Youth ESN.

Pasanggiri blog Sakola Ceungceuman Kuring
Pasanggiri blog Sakola Ceungceuman Kuring